Nu är e-VIS igång

3 mars 2017

Organisationen e-Verifikation i Sverige (e-VIS) har nu startat arbetet. VD från 1 mars är Anita Finne Grahnén.

– Vi nådde en milstolpe redan i somras när e-VIS formellt bildades, säger Anita Finne Grahnén, och vi valde också teknisk leverantör för systemet. Det innebär att Sverige var först i Europa med att både bilda en organisation och välja ett s.k. Blueprint-system.

Alla länder inom EU ska från och med den 9 februari 2019 ha e-verifikationssystemet för läkemedel igång, och det är en komplicerad väv av nationella och gemensamma system som ska fungera från första dagen (läs en mer detaljerad beskrivning av hela det europeiska projektet på denna sida).

e-VIS kommer de närmaste åren att ha sina lokaler i Life Science-klustret på Sveavägen 63. Anci Kvarnström har sedan 2015 varit projektledare i det förberedande arbetet, och leder nu införandeprojektet vidare. Arbetet handlar nu om att ta fram ett kvalitetssystem och förbereda ett pilotprojekt under hösten. Under tiden bygger den tekniska leverantören Solidsoft/Reply upp det kommande systemet för verifikation.

- Jag anser att vi har en god framförhållning och är väldigt väl förberedda i Sverige, säger Anita Finne Grahnén, men vi ska givetvis inte underskatta det arbete som faktiskt återstår. Avsikten är ju att skapa mer patientsäkerhet i användningen av läkemedel – det är det centrala.

 

Bild: Anita Finne Grahnén. Foto: Gunilla Lundström