NBL fastställer IGNs beslut om otillåten marknadsföring på LinkedIn

9 januari 2019

Informationsgranskningsnämnden, IGN fällde under hösten läkemedelsbolaget Novartis för otillåten marknadsföring av ett receptbelagt läkemedel gentemot allmänheten då en av företagets medarbetare delat ett pressmeddelande på den sociala plattformen LinkedIn.

Receptbelagda läkemedel får inte marknadsföras mot allmänheten i Sverige och pressmeddelanden får bara publiceras i kanaler som vänder sig till media.

Sommaren 2018 skrev en anställd vid Novartis om ett nytt läkemedelsgodkännande och länkade till det publicerade pressmeddelandet på sin privata LinkedIn-sida. Publiceringen anmäldes till IGN som fällde publiceringen och menade att det var marknadsföring, och att företaget var ansvarigt för den otillåtna marknadsföringen då det är företagets ansvar att utbilda medarbetarna om vilken information man får sprida till vilka målgrupper. Företaget i sin tur överklagade fällningen till NBL, Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation som nu fastställer IGNs tidigare beslut.

Rikard Pellas, Compliance officer på LIF tycker att fallet är principiellt viktigt:
- Det var bra att Novartis valde att överklaga IGNs beslut till NBL, så att vi får en tydlig praxis kring vad som gäller när medarbetare delar företagsinformation på LinkedIn. Användningen av sociala medier ökar hela tiden och det är lätt att sprida eller gilla information av bara farten.

De etiska regelsystemen ser också olika ut i olika länder:
- Företagen är ju multinationella och ibland har man kollegor i andra länder där det finns information som kan vara OK att publicera som inte är tillåten i Sverige. Därför är det viktigt att företagen löpande utbildar sina anställda i de etiska regelverken.

Här kan du söka upp besluten