X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Nationella läkemedelsstrategins arbete sammanfattas i ny rapport

23 juni 2020

Sedan den nationella läkemedelsstrategin påbörjades 2011 har initiativet resulterat i cirka 50 genomförda aktiviteter, alla med det övergripande syftet att främja rätt läkemedelsanvändning till nytta för patienten och samhället. Arbetet redovisas nu i en färsk rapport.

Syftet med den nationella läkemedelsstrategin (NLS) är att hantera utmaningar på läkemedelsområdet som kräver en bred nationell samverkan. Ett 30-tal myndigheter och organisationer, däribland LIF, deltar. Under paraplyvisionen "rätt läkemedelsanvändning till nytta för patienten och samhället" fokuserar man på patientsäkerhet, jämlik läkemedelsbehandling och hållbarhet. I dagarna kom en rapport som sammanfattar aktiviteterna som genomförts sedan starten 2011.

Insatserna har, utöver uppfyllandet av den övergripande visionen, även prioriterat den nationella läkemedelsstrategins strategiska områden patientcentrerad vård, värdering av kunskap och evidens samt samordnad uppföljning av läkemedel.

I rapporten lyfter man aktiviteter inom de olika fälten där samverkan varit en viktig framgångsfaktor och insatserna lett till nya aktiviteter. De spänner över områden som mer lättillgänglig information om läkemedel, jämlik tillgång till behandlingar, stärkt patientsäkerhet vid läkemedelsbehandling, miljösatsningar, god läkemedelsförsörjning och bekämpande av antibiotikaresistens.

Viktig samverkansplattform för förbättrad läkemedelsanvändning

Bengt Mattson representerar LIF i den nationella läkemedelsstrategin. Han säger att NLS har varit mycket viktigt för att skapa en aktörsövergripande plattform där insatser för att förbättra läkemedelsanvändningen – och därigenom öka patientsäkerhet samt långsiktigt bygga en hållbar hälso- och sjukvård – har drivits i mycket god samverkan.

– Dessutom har den samverkanskultur som skapats genom NLS har visat sig mycket värdefull under pågående covid-19-pandemi där alla olika aktörers samarbete har varit enormt viktigt för att säkra en god läkemedelsförsörjning och -behandling av patienterna.

”Miljöbedömningsmodellen för läkemedel är unik i sitt slag”

Bland aktiviteterna som genomförts lyfter Bengt Mattson särskilt arbetet med ordnat införande och uppföljning, insatserna kopplade till arbetet mot antibiotikaresistens och utvecklandet av en miljöbedömningsmodell för läkemedelsprodukter: ”Det sistnämnda arbetet har letts av LIF och är fortfarande unikt i sitt slag globalt.”

Fler aktiviteter på gång

Hittills har sex handlingsplaner tagits fram med ett 50-tal genomförda aktiviteter. Beslut om en ny läkemedelsstrategi för 2020–2022 har fattats och nu pågår arbetet med att ta fram en handlingsplan till den.

Vad är viktigt att jobba med framöver?

– LIF lyfter vikten av att NLS verkligen tar ett strategiskt grepp över hela läkemedelsanvändningen och ett läkemedels fulla livscykel, och tydligare samspelar med Life Science-strategin samt den nationella eHälso-strategin ’Vision e-hälsa 2025’, säger Bengt Mattson.

Det här är den nationella läkemedelsstrategin

Den nationella läkemedelsstrategin (NLS) är en samverkansplattform som startade 2011 för att möjliggöra en jämlik tillgång till läkemedel för hela befolkningen med utgångspunkt i den enskilda människans behov och att säkerställa en miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning. Huvudparter är regeringen och SKR. Ett antal myndigheter och organisationer ingår, däribland LIF. (Källa: regeringen.se)

Läs mer om den nationella läkemedelsstrategin på Läkemedelsverkets hemsida.