Nationella läkemedelsstrategin

7 mars 2017

2017 års handlingsplan för den Nationella läkemedelsstrategin (NLS) är nu presenterad. Handlingsplanen ska bidra till att läkemedelsanvändningen är effektiv, säker, tillgänglig och jämlik samt samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar.

Läs hela handlingsplanen på Regeringens hemsida

LIFs kommentar till NLS nya handlingsplan:

– Arbetet med den Nationella läkemedelsstrategin har tagit viktiga steg framåt, inte minst genom införandet av strategiska områden, säger LIFs VD Anders Blanck.
– Alla de 3 strategiska områdena Patientcentrerad vård, Värdering av kunskap och evidens och Uppföljning har stor betydelse för LIF:s medlemmar. Nu återstår att fylla dessa områden med konkreta åtgärder som kan förbättra läkemedelsanvändningen, stimulera innovation och stärka Life Science-sektorn i Sverige.

LIFs analyschef Karolina Antonov tycker att handlingsplanen nu har stärkts:
– Det har skett genom långsiktigt struktureringsarbete för att möjliggöra uppföljning samt fortsatt arbete kring stegvis godkännande och ordnat införande. Ett första steg har tagits mot att inkludera det generiska utbytet i miljöarbetet.
– Handlingsplanen omfattar nu även egenvård med receptfria läkemedel, något vi har arbetet för under lång tid.

Bengt Mattson är ansvarig för CSR- och miljöfrågor på LIF. Han anser att NLS fyller en viktig funktion för att skapa en hållbar läkemedelsanvändning:
– NLS fyller en mycket viktig funktion, inte bara på grund av de olika aktiviteter som drivs framåt inom strategins ram, utan även för att NLS möjliggör den dialog mellan alla relevanta aktörer som krävs för att bygga en långsiktigt hållbar läkemedelsanvändning i Sverige. En hållbar läkemedelsanvändning tar inte bara miljömässig och samhällsekonomisk hänsyn utan är också patientfokuserad, tillgänglig, säker och kunskapsbaserad.