Mycket välkommet beslut

19 oktober 2017

Regeringen har beslutat att ta fram förslag på hur utvecklingen av nya antibiotika ska stimuleras. Folkhälsomyndigheten får uppdraget, och Sverige kan till exempel driva pilotprojekt för att visa hur stimulansmodellerna kan fungera.

LIFs VD Anders Blanck påminner om att branschen själv drivit denna fråga under flera år:

– Det är bra att regeringen nu tar detta steg. Frågan om hur vi ska få fram nya antibiotika är helt avgörande för vår framtida sjukvård och välfärd. LIF har drivit frågan om att Sverige ska ta täten i det internationella arbetet för att stimulera framtagandet av nya livsviktiga antibiotika.

– I Almedalen 2016 presenterade vi ett förslag till en ekonomisk modell som vi tror skulle kunna kombinera både starkare incitament för läkemedelsföretagen att ta fram nya antibiotika, och ansvarsfull användning. Jag hoppas nu att det nya uppdraget leder till att vi går från ord till handling och att vi inom en snar framtid kan ha de första konkreta pilotprojekten igång, säger han.