X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

LIFs synpunkter på TLV:s förslag till ekonomisk utvärdering av läkemedel

19 december 2014

LIF har i ett remissvar den 18 december presenterat våra synpunkter på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets förslag till ändringar i det system som används för ekonomisk utvärdering av läkemedel.

LIF ser flera allvarliga problem med de ändringar som nu föreslås. Förslaget skulle kunna innebära risk för diskriminering av patientgrupper.