X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

LIFs synpunkter inför regeringens kommande Forsknings- och innovationsproposition

4 november 2015

Utvecklingen inom Life Science har i grunden inte förändrats sedan den förra forsknings- och innovationspolitiska propositionen. Utmaningarna kvarstår och flertalet av de problem som adresserades 2012 har ännu inte lösts.

Många goda initiativ har tagits, men det är dags att fatta beslut i ett flertal frågor.

Mellan 2001 och 2013 minskade forskningen som andel av Sveriges BNP – från 4,13 till 3,42 procent. Detta trots att betydande satsningar gjordes i den förra forsknings- och innovationspolitiska propositionen. Minskningen beror framför allt på att näringslivet flyttat sin forskning från Sverige. Mellan 2001 och 2011 minskade företagens satsningar på forskning och utveckling i Sverige med 22 procent. Antalet anställda inom den forskande läkemedelsbranschen har minskat med 45 procent sedan 2008.

I den förra forsknings- och innovationspolitiska propositionen pekades ett antal områden ut som centrala för läkemedelsbranschens framtid i Sverige. Efter propositionen tillsattes utredningar för att hantera vissa av utmaningarna – bland annat vad gäller kliniska läkemedelsprövningar och registerforskning. Trots utredningar, samarbetsprojekt, stimulansmedel med mera så måste vi konstatera att problembeskrivningen kring den svenska situationen idag är i stort sett densamma som när den föregående propositionen lämnades till Riksdagen. Antalet kliniska läkemedelsprövningar ökar inte och registerfrågan är inte löst. Under tiden som många problem väntar på sin lösning så urholkas konkurrenskraften för läkemedelsforskning i Sverige.

Till det kommer de senaste årens begränsade intresse för att introducera nya läkemedel i Sverige, vilket visats i flera internationella studier. Sverige har idag ett svårgenomträngligt system med många olika lager av beslutsfattande organ som reglerar introduktion och användning av läkemedel, samtidigt som det finns få incitament för att uppmuntra användning och utvärdering av nya läkemedel eller andra metoder inom vården.

Läs hela LIFs inspel till Utbildningsdepartementet inför den kommande FoI-propositionen.