LIFs FoU-enkät 2015

1 oktober 2015

LIFs årliga presentation av medlemsföretagens forskning och utveckling av läkemedel i Sverige är klar. Antalet kliniska prövningar har stabiliserats, men på en betydligt lägre nivå än vad som gällde för ett decennium sedan. Liksom tidigare så handlar den största andelen av de kliniska prövningarna i Sverige om cancer och sjukdomar i immunsystemet.

Det finns några områden där man kan se positiva tendenser. En av dessa är kliniska prövningar som gäller särläkemedel (mot ovanliga sjukdomar). Där har antalet patienter som deltar i sådana prövningar ökat relativt kraftigt på de tre år där det finns data. Även på området registerstudier (så kallade icke-interventionsstudier), som anses som en komparativ fördel för Sverige genom vårt utbyggda system med kvalitetsregister, ser man en långsiktigt ökande trend.

Totalt satsade företagen 5,4 miljarder på klinisk forskning i Sverige år 2014.