LIFs förslag om en särskild satsning för modern cancervård

21 juni 2017

Efter regeringens cancerrådslag under våren har LIF samlat medlemsföretagens förslag för hur den svenska cancervården kan moderniseras. I dokumentet diskuteras ett antal samverkande faktorer för hur den svenska cancervården ska kunna åstadkomma ständig kvalitetsförbättring.

Sverige bör ligga i framkant och utvecklas till ett kunskapscentrum för nya cancerläkemedel.

  • Danmark har tillfört särskilda medel som bidragit till att danska patienters tillgång till nya cancerläkemedel är 50 procent större än svenska patienters.
  • Jämförelsen med Danmark och de goda erfarenheterna från den särskilda satsningen på hepatit C-läkemedel i Sverige bör ligga till grund för en särskild satsning för att ge svenska patienter tillgång till morgondagens cancerbehandlingar.
  • För att säkerställa att en satsning når full effekt behövs en infrastruktur för datainsamling som möjliggör kunskapsbaserad riskdelning, utveckling i hälso- och sjukvården och forskning för att lösa cancerns gåta.
  • Det behövs även resurser för att stötta de specialister som ska bära kunskapsutvecklingen och för omställning av vårdens organisation.
  • En särskild satsning på en modern cancervård behöver även omfatta nödvändig digitalisering så att de patienter som vill, kan och orkar ska kunna bli medskapare i sin egen vård.

Läs hela dokumentet "LIF Förslag för en modern cancervård".

Läs även LIFs sammanfattning av deltagandet i regeringens cancerrådslag