X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

LIFs budskap till regeringens Cancerrådslag

7 april 2017

LIF deltog den 10 mars i regeringens rådslag om framtidens cancervård. Vår uppfattning var att rådslaget gav tillfälle till en väldigt givande dialog. I ett tresidigt dokument har LIF sammanfattat de budskap som vi framförde vid mötet.

Nya cancerläkemedel introduceras inte på det sätt som är medicinskt önskvärt. Alltför många svenska patienter får vänta för länge på de nya behandlingarna. Det är ett gemensamt misslyckande.

För att komma tillrätta med det behövs en särskild satsning för en effektiv omställning till morgondagens cancervård, så att redan goda behandlingsresultat kan fortsätta att förbättras samtidigt som Sverige blir ett föregångsland för tidig kunskapsgenerering utifrån en nationell infrastruktur för datainsamling och kunskapsgenerering genom att intensifiera och samordna olika pågående initiativ.

Varje behandling bör ses som en investering i patientens hälsa, utveckling av cancervården och en förstärkning av Sverige som Life Science-nation.

LIFs vidare åtgärder:

LIF hoppas – liksom medlemsföretagen – kunna bidra till en fortsatt bra dialog och konkreta åtgärder inom cancerområdet. Som ett första steg kommer LIF att genomföra ett rundabordsmöte – sedan tidigare planerat inom ramen för ett europeiskt projekt – för att diskutera behovet av en särskild satsning för en modern cancervård. Vi hoppas att det ska kunna bidra till Regeringens arbete inom rådslaget.