LIFs årsstämma valde ny styrelse

4 juni

Vid LIFs årsstämma valdes tre ny ledamöter in och valberedningen fick en ny ordförande. Ny medlem blev Mylan AB.

Vid årsstämman den 25 maj valdes Mylan AB in som ny medlem i LIF och styrelsen fick tre nya medlemmar: Anna-Lena Engwall, AstraZeneca AB, Michaël Lugez, Bristol-Myers Squibb AB och Berkeley Vincent, Janssen-Cilag AB. Till valberedningens ordförande valdes Niclas Karlsson, GlaxoSmithKline AB.

Malin Parkler, vd för Pfizer och styrelseordförande LIF, ser fram emot fortsatt arbete med LIFs styrelse, som hon tycker är en väl sammansatt grupp med hög kompetens och strategiskt tänk samt ett öppet och inkluderande klimat.

– Våra tre nya styrelsemedlemmar kommer definitivt att tillföra värde med nya perspektiv och kompetenser, inte minst till det strategiska visionsarbete vi inlett om hur vi inom läkemedelsbranschen ytterligare kan ta tillvara på patienternas och vårdens perspektiv och tillföra mer värde för dem och svensk hälso- och sjukvård, säger Malin Parkler.

LIF är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag i Sverige. Samtliga nya styrelseledamöter lyfter behovet av forskning och innovation, inte minst i ljuset av den pågående coronapandemin när de kommenterar sitt engagemang inom LIF.

–  Det är både med stolt- och ödmjukhet jag nu tar plats i LIFs styrelse. Vår bransch  har en viktig roll under Corona-pandemin och i denna märkliga situation blir det väldigt tydligt varför enskilda aktörer behöver samverka. Min förhoppning är att vi med gemensamma krafter ännu bättre ska kunna hjälpa patienter och i möjligaste mån bidra till det fantastiska arbetet hälso- och sjukvården gjort och fortsätter göra i nuläget’, säger Anna-Lena Engwall, AstraZeneca AB

– Jag är mycket glad och hedrad över att bli invald i LIFs styrelse och jag ser fram emot att bidra med mina erfarenheter och företräda våra medlemsföretag där vi har gemensamma intressen. Vår bransch har aldrig var mer relevant än idag – mot bakgrund av den pågående covid-19-situationen. Något som jag särskilt vill fokusera på är arbetet med att förespråka patienternas tillgång till nya behandlingsalternativ och att ytterligare utveckla våra etiska principer inom branschen”, säger Berkeley Vincent, vd för Janssen Sverige.

– LIF spelar en viktig roll i att främja innovation och verka för att alla patienter i Sverige ska ha tillgång till de behandlingar de behöver. Samtidigt har Life Science-sektorn en avgörande resa framför sig i spåren av COVID-19.  I dessa tider känns det viktigare än någonsin för oss på Bristol-Myers Squibb att vara engagerade i LIF och i branschens framtid. Jag fram emot att bidra som ny ledamot i LIFs styrelse, säger Michaël Lugez, Bristol-Myers Squibb AB

LIFs nya styrelse för det kommande året

Omval:

Malin Parkler, Pfizer (Ordförande)

Linn Mandahl, AbbVie AB (Vice ordförande)

Amy van Buskirk, Roche AB

Björn Berglund, Swedish Orphan Biovitrum AB

Jakob Tellgren, Merck Sharp & Dohme AB

Johan Ström, Biogen Sweden AB

Judith Love, Novartis

Niclas Karlsson, GlaxoSmithKline AB

Niels Abel Bonde, Novo Nordisk Scandinavia AB

Tashia Lentz, Astellas Pharma AB

Tomer Feffer, Bayer AB

 

Nyval

Anna-Lena Engwall, AstraZeneca AB

Michaël Lugez, Bristol-Myers Squibb AB

Berkeley Vincent, Janssen-Cilag AB

 

Adjungerad representant, representerande Innovativa mindre Life Science-bolag (IML)

Jan G. Smith, Abigo Medical