X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

LIF:s analys av utvecklingen av läkemedelskostnaderna 2015

14 april 2016

LIF:s analys av utvecklingen av läkemedelskostnaderna 2015 visar att de totala offentliga kostnaderna för läkemedel (förmån och slutenvård) ökade med 1 792 Msek (6,48 %) jämfört med 2014.

Följande segment bidrog till att öka respektive minska de totala kostnaderna:

  • Ökade försäljningsvolymer av läkemedel som funnits på marknaden i mer än två år bidrog med en kostnadsökning på 1 011 Msek (3,6 %). En tredjedel (1,2 %) av detta berodde på fler och äldre invånare. Tre läkemedelsgrupper bidrog till hälften av denna kostnadsökning (455 Msek):
    • TNF-alfa hämmare och andra immunsuppressiva läkemedel
    • Cancerläkemedel
    • ADHD-läkemedel
  • Prisförändringar bidrog till att sänka kostnaderna med 635 Msek. Hälften av kostnadssänkningen kommer från utbytessystemet och resten från prissänkningar på patenterade läkemedel t.ex. via omprövningar och från patentutgångar.
  • Förändringar i läkemedelsanvändningen som inte förklaras av volym eller av pris ökade kostnaderna med 1 416 Msek. Nya hepatit C-läkemedel svarade för merparten av denna kostnadsökning, 1 350 Msek.

Kommentar från Anders Blanck, vd LIF

– Det är framför allt läkemedel mot hepatit C som slår igenom på läkemedelskostnaderna under förra året, och det är mycket glädjande. Det stora forskningsgenombrottet har gjort att vi i dag kan bota hepatit C, och minska lidande och förtida död hos många människor, säger Anders Blanck.

– Att läkemedelskostnaderna ökade 2015 var ett trendbrott. Läkemedelskostnaderna har stått mer eller mindre stilla den senaste tioårsperioden. Eftersom sjukvårdskostnaderna stadigt ökat varje år lägger sjukvården relativt sett en allt mindre andel av sina samlade resurser på läkemedel.

– Läkemedelsbranschen är i dag i inne i ett mycket forskningsintensivt skede och förhoppningsvis får vi under kommande år ett antal nya innovativa läkemedel med stor potential, inte minst inom cancerområdet.