X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

LIF vill ha förtydligande om ”fri förskrivningsrätt”

28 april 2016

LIF har i ett brev till Socialdepartementet bett om att regeringen ger myndigheter inom vårdområdet i uppgift att utreda hur "fri förskrivningsrätt" och vad som anses vara "vetenskap och beprövad erfarenhet" ska tolkas i förhållande till läkemedelslagens krav på dokumenterad evidens för att godkänna läkemedel.

Bakgrunden är den situation som uppstått inom behandling av MS. Samtidigt som det finns 11 godkända läkemedel inom skovvis MS sker en systematisk och omfattande förskrivning av läkemedel som inte har MS som godkänd indikation. Det förs även en debatt om att denna behandling borde rekommenderas i den kommande slutliga versionen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för MS.

Läkemedelsverket bör få i uppdrag att publicera en inventering av kunskapsläget samt myndighetens position i frågan om omfattande förskrivning utanför godkänd indikation vid behandling av MS, på samma sätt som myndigheten tidigare gjort gällande förskrivning för vissa ögonsjukdomar.

LIF anser inte att det är hållbart att myndigheter, hälso- och sjukvården och akademin motiverar systematisk och omfattande användning av läkemedel utanför godkänd indikation med hänvisning till "fri förskrivningsrätt". Det måste finnas en tydlighet gällande vid vilka situationer sådan förskrivning kan accepteras. Varje patient som får ett läkemedel förskrivet ska kunna känna sig säker på att lämplig myndighet har bedömt att det finns tillräcklig evidens för att säkerställa att läkemedlets nytta överstiger dess risker.

Uppdaterat: Svar från myndigheterna

I högerspalt finns även det svar som fyra berörda myndigheter (Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, TLV och Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO) skickat in till Socialdepartementet.