LIF under Almedalsveckan 2017

28 juni 24 MAJ

Vi verkar för patientens rätt till högkvalitativ vård vilket vi vill nå via nära och konstruktiva samarbeten och diskussioner med vårdens olika aktörer samt politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Vi ser Almedalsveckan som en viktig arena för dessa diskussioner och samarbeten.

Det svenska samverkansklimatet - en konkurrensfördel för Life Science?

Nobelprislandet Sverige har länge varit framgångsrikt inom Life Science, men det senaste decenniet har den internationella konkurrensen blivit allt tuffare. Trots detta finns det goda möjligheter att stärka Sveriges position. En av Sveriges fördelar är vår förmåga till samverkan. Vi är helt enkelt ett litet land och har lätt för att prata med varandra. Välkommen till ett seminarium om samverkansklimatet i Sverige som en konkurrensfördel för Life Science-sektorn. Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson och innovationslandsstingsrådet Daniel Forslund berättar om hur de arbetar med samverkan som en central del i utvecklingen av såväl forskning som sjukvård. Anders Blanck, vd för LIF, berättar om hur branschens transparensinitiativ långsiktigt stärker möjligheterna till samverkan.

Deltagare

Helene Hellmark Knutsson, forskningsminister (S)
Daniel Forslund, innovationslandstingsråd (L), Stockholms läns landsting
Anders Blanck, vd LIF

Dag: Måndag 3 juli
Tid: 10.30-11.30
Plats: Fysiken, Hälsodalen, S:t Hans Café

Moderator: Jonas Vikman, samhällspolitisk chef, LIF

Twitter: #samverkan 


 
LIF, GSK, Pfizer, Valneva, Sanofi och MSD:

Vaccinmotstånd – en konsekvens av den nya medielogiken?

Vem bär egentligen ansvaret för att vi får rätt information om vaccination i en tid då sociala medier tagit över? Vilka risker och möjligheter för vår kollektiva hälsa ger det nya medialandskapet? I det här seminariet diskuterar Folkhälsomyndigheten, läkemedelsbranschen, journalister och digitaliseringsexperter allt från vaccinationsmotstånd och bloggare som marknadsför hälsoprodukter till hälsofrämjande IT-satsningar.

Deltagare:
Anders Tegnell, avdelningschef för epidemiologi och utvärdering, Folkhälsomyndigheten
Erica Carlsson, Pfizer, ordförande i LIF Expertnätverk Vaccin
Love Bonnier, tidigare på JKL:s public affairs-avdelning och driver numera den strategiska kommunikationsbyrån 500
Marcus Jerräng, nyhetschef och ansvarig utgivare på IDG
Olle Zachrisson, chef för Sveriges Radios Ekoredaktion

Moderator: Gustav Martner, mediestrateg och föreläsare inom digitalisering

Dag: Tisdag 4 juli
Tid: kl 09.00-10.00
Plats: Digidalen, Rigagränd 1

Twitter: #vaccin


Framtidens läkemedel skapar möjligheter för både patient och BNP

Life Science har länge stått för en viktig del av Sveriges exportintäkter. Frågan är hur det kommer att se ut framöver. Inom global forskning finns dag omkring 7 000 läkemedelskandidater under utveckling. De kommande åren kommer helt nya klasser av läkemedel med stor sannolikhet att bli godkända. Vad innebär detta för patienter och för Sverige som Life Science-land? Hur kan Sverige positionera sig för att inte bara producera gårdagens landvinningar utan även morgondagens genombrott?

Deltagare

Anders Lönnberg, Nationell samordnare för Life Science
Ella Bohlin, Barn- och äldrelandstingsråd (Kd), Stockholms läns landsting
Dag Larsson, Ansvarig regionala frågor, LIF

Dag: Tisdag 4 juli
Tid: 09.20-10.20
Plats: Labbet, Hälsodalen, S:t Hans Café

Moderator: Nedjma Chaouche, journalist

Twitter: #lifescience


LIF deltar i TEDxVisby

MovingOn är rubriken på det TEDxVisby-seminarium som LIF är partner till under årets Almedalsvecka. Vi representerar en bransch i ständig rörelse med fokus på att forska fram morgondagens behandlingsmetoder. Seminariet kommer bland annat beröra den forskning som sker inom cancerområdet, vilket Janne Lehtiö, professor på Karolinska Institutet, kommer presentera.

Deltagare:
Janne Lehtiö, professor Karolinska Institutet
Viktoria Walldin, hållbarhetschef White Arkitekter
Oskar Henrikson, psykolog och författare

Moderator: Sabinije von Gaffke

Dag: Tisdag 4 juli
Tid: 21.00-23.00
Plats: Hälsodalen, S:t Hans Café

Twitter: #TEDxVisby


IML:
När patienten blir kung, vad gör vården och industrin då?

Under seminariet kommer dels en bakgrund ges till hälso- och sjukvårdsutvecklingen som inte bara handlar om digitalisering utan också om patientens möjlighet att ta beslut om hur dennes sjukdom skall tas om hand. Är sjukhus eller vårdcentraler rätt eller finns informationen och kontakterna digitalt? Kan patienterna få en snabbare tillgång till innovativa produkter? Som föreläsare får vi höra bl a Anders Ekholm, vVD Institutet för framtidsstudier och Hans Winberg, generalsekreterare Leading Healthcare. Vi får även höra ett flertal innovativa företag berätta om deras syn på utvecklingen, bl a Abigo, Medicheck, Werlabs och Bonnier. Seminariet avslutas med en paneldebatt.

Medverkande:

Anders Ekholm, vVD institutet för framtidsstudier
Hans Winberg, Generalsekreterare Leading HealthCare
Martin Gellerstedt, f d VD Metro, Lensway och Oriflame

Exempel från e-verkligheten:
Abigo, Björn Larsson
RISE, Krim Talia
Medicheck, Thomas Ehregren
Bonnier hälsa, Fredrik Andersson

Panel: Samtliga föreläsare

Moderator: Johan Järte

Dag: Torsdag 6 juli
Tid: 10.30-12.15
Plats: Hälsodalen, S:t Hans Café