LIF sätter upp egna etiska regler för umgänge med apotekspersonal

7 december 2015

LIF har under många år haft en etiköverenskommelse med apotekssektorn. När Apoteksföreningen för någon månad sedan tog fram en egen etisk plattform valde några apoteksaktöter att samtidigt gå ur apoteksöverenskommelsen med LIF.

LIF kan inte ha en etiköverenskommelse som inte innefattar alla stora apoteksaktörer. Av denna anledning kommer LIF inom kort att säga upp överenskommelsen med samtliga aktörer för att istället sätta upp egna etiska regler för umgänge med apotekspersonal. LIF kommer därefter att bjuda in alla relevanta aktörer att ansluta sig via överenskommelser eller hängavtal och har redan idag en dialog med Sveriges Farmacevter och Unionen angående detta.