LIF kommenterar regeringens utspel om färre regioner

23 mars 2015

– Efter många år med politisk stiltje kring frågan om att minska antalet län och landsting, så kan vi nu konstatera att regeringen sätter igång en viktig och nödvändig process, säger LIF:s VD Anders Blanck. Det ger anledning till en viss optimism, speciellt som civilminister Ardalan Shekarabi sätter upp en relativt ambitiös tidsplan med målet om ett beslut under 2017 och att nya regioner kan vara på plats i början av 2019.

Shekarabis debattinlägg (DN Debatt 23 mars) spänner över många områden, som länsstyrelsernas roll och formerna för kommunala samverkansorgan. Men för oss är det uppenbart att sjukvården är det mest brännande problemet. För både den forskande läkemedelsbranschen och de flesta utredare som diskuterat frågan om sjukvårdens kvalitet har Sveriges stora antal små regioner sedan länge framstått som en stor svaghet. Problemet med ojämlik vård är bara ett av de problemområden som pekats ut; behovet av att samla högspecialiserad sjukvård till centra där kvaliteten kan upprätthållas och utvecklas är ett annat. De sex regionala cancercentra som införts har varit början. Med regeringens signal om den process med "förhandlingspersoner" som får i uppgift att skapa nya regioner borde det vara möjligt att utveckla denna viktiga kvalitetsaspekt på svensk sjukvård, till nytta för patienten i form av ökad effektivitet, säkerhet och en bättre forskningsanknytning.

– Vår förhoppning är att regionfrågan kan förhandlas i en resultatorienterad anda, och att de uppenbara riskerna för revir- och partipolitiska strider inte ska tillåtas stoppa eller försena processen. Ansvaret ligger på alla parter och insatserna är höga, men en stärkt svensk hälso- och sjukvård är möjlig och önskvärd – och det borde vara ett av huvudmålen för processen med en ny och moderniserad regionindelning.