LIF kommenterar med anledning av Expressens artikel om Protekta

16 april

Med anledning av en artikel i Expressen där företaget Protekta AB nämns som marknadsförare av kosttillskottet Anoroc vill vi tydliggöra följande.

Johan Brun, senior medicinsk rådgivare på LIF, nämns som en person som är knuten till företaget vars produkt inte får säljas enligt Läkemedelsverket. Johan Brun har ingen bindning till Protekta AB, vare sig som delägare eller som styrelseledamot eller avlönad medarbetare. Johan Brun har vidare inga finansiella intressen i och har aldrig mottagit ersättning från företaget. Han har heller aldrig deltagit i diskussioner kring att marknadsföra produkten Anoroc som ett kosttillskott med effekt vid covid-19.

Johan Brun har utan ersättning endast givit råd om vad som krävs för att dokumentera produkten som ett läkemedel och hur studier skulle kunna läggas upp för att uppnå detta. En enkel studiesynopsis har tagits fram av Johan Brun och företaget har sedan själva kontaktat externa forskare och kliniker för att se om det funnits något intresse.

En dementi har skickats till Expressen för att tydliggöra sakförhållandet.

Redan den 6 april skrev Läkemedelsmarknaden om Protekta AB och kopplade felaktigt Johan Brun till företaget. Johan Brun tog därför omedelbart kontakt med Protekta AB och begärde att hans namn skulle tas bort i all kommunikation från företaget, då han inte är styrelseledamot eller medarbetare i företaget. Företaget har dock först den 16 april, efter publiceringen i Expressen, tagit bort hans namn från webbsidor och sedan tidigare utlagda pressreleaser.

– Johan Brun har sedan tidigare informerat mig om att han, utan ersättning, har givit råd till företaget Protekta AB om vad som krävs för att dokumentera produkten som ett läkemedel och hur studier skulle kunna läggas upp, vilket inte är en intressekonflikt med hans tjänst på LIF. Jag tycker att det är olyckligt att Protekta AB inte varit tydliga med Johan Bruns roll, men det förändrar inte min inställning om att Johan har mitt fortsatta förtroende, säger LIFs vd Anders Blanck.