X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

LIF kommenterar läkemedelskostnaderna

24 mars 2015

Under 2014 ökade läkemedelsföretagens försäljning av humanläkemedel med 1 345 miljoner kronor (4,4 %) mätt i AIP. Försäljningen av originalläkemedel ökade med 959 miljoner kronor (4,6%) och generikaförsäljningen ökade med 466 miljoner kronor (9,3%). Det har även skett en omfördelning från parallellimporterade läkemedel till originalläkemedel. Parallellimporten har minskat med 665 miljoner kronor (-11,0%).

Kostnaden för receptförskrivna läkemedel ökade mätt i AUP med 1 118 miljoner kronor (4,3%) och läkemedel i slutenvården ökade med 146 miljoner kronor (2,1%). Försäljningen inom läkemedelsförmånen ökade med 328 miljoner kronor (1,3%). Förmånskostnaden ökade med 293 miljoner kronor (1,7%) och egenavgifterna och merkostnaden med 36 miljoner kronor (0,6%). Försäljningen utanför läkemedelsförmånen ökade med 771 miljoner kronor (35,9%) vilket förklaras av att smittskyddsläkemedel – dit de nya hepatit C-läkemedlen hör - hanteras utanför förmånen.

De offentliga kostnaderna för läkemedel (läkemedelsförmån + slutenvård) ökade mätt i AIP med 845 miljoner kronor (3,2%). Volymtillväxten ökade de offentliga kostnaderna med 715 miljoner kronor (2,7%). Nya läkemedel och förändringar i behandlingsmönstret ökade kostnaderna med 929 miljoner kronor (3,5%). Samtidigt bidrog prissänkningar till besparingar på -799 miljoner kronor (-3,0%). Prissänkningar har under året skett framförallt på läkemedel efter patentutgång (-479 miljoner kronor (-1,8%)) men det har även skett stora prissänkningar på läkemedel med patent (-291 miljoner kronor (-1,1%)). Antalet patentutgångar har jämfört med tidigare år varit få.Sammanfattningsvis domineras försäljningsutvecklingen 2014 av de nya och mycket effektiva hepatit C-läkemedlen som patienter i Sverige fått tillgång till. Samtidigt ökar användningen av nya cancerläkemedel, anti-TNF-läkemedel för bl.a. reumatoid artrit och läkemedel vid ADHD. Denna ökade användning finansieras helt av de prissänkningar som skett under året, framförallt de prissänkningar på 400 miljoner kronor som läkemedelsföretagen frivilligt bidrog med enligt överenskommelsen mellan LIF och regeringen. Den ökade läkemedelsförsäljningen under 2014 bröt den 5 år långa period då den årliga läkemedelsförsäljningen varit oförändrad. I avtalet om det särskilda statsbidraget för läkemedelsförmånen har staten avsatt särskild finansiering för hepatit C läkemedlen under 2014 och 2015 vilket medför att denna kostnad inte belastar landstingen. Landstingens kostnad begränsas därmed i huvudsak till läkemedelsförmånen som 2014 var något lägre än läkemedelsförmånskostnaden 2007.