LIF intensifierar arbetet med hållbarhetsfrågor

30 mars

Den första april börjar Bengt Mattson arbeta heltid som sakkunnig inom hållbarhet på LIF. Tillskottet är en del i LIFs förstärkning av organisationens arbete med hållbar läkemedelsförsörjning i Sverige och FN:s globala hållbarhetsmål.

De senaste åtta åren har Bengt Mattson delat sin tid mellan tjänsten som miljö- och hållbarhetschef på Pfizer och rollen som sakkunnig på LIF. Att han nu börjar på LIF på heltid innebär att branschföreningen ytterligare växlar upp arbetet med långsiktigt hållbar läkemedelsförsörjning inom svensk hälso- och sjukvård och de globala mål som FN:s medlemsländer har satt upp.

Anders Blanck, vd på LIF:

– Vi är glada över att Bengt Mattson nu kommer att ägna sig åt branschövergripande hållbarhetsfrågor på heltid. Hållbar utveckling, inte minst på miljöområdet, genomsyrar alla delar av läkemedelssektorns verksamhet. Ett exempel på det är att regeringens Life Science-strategi tydligt lyfter att arbetet för att stärka svensk Life Science går hand i hand med de globala målen och Agenda 2030.

Bengt Mattson kommer även att arbeta med frågor om bland annat antibiotikaresistens, restnoteringar och leveranssäkerhet. Bengt Mattson representerar också LIF i Nationella Läkemedelsstrategins expertgrupp.

Bengt Mattson har arbetat med hållbarhetsfrågor på Pfizer sedan 1994 och under de senaste åtta åren även varit sakkunnig inom hållbarhet och miljö på LIF. Bengt Mattson är ordförande för de tre europeiska läkemedelsföreningarnas (EFPIA, AESGP, MfE) respektive miljökommitté. I grunden har han en civilingenjörsexamen i kemiteknik och en doktorsexamen i polymerkemi på KTH.