LIF-debatterna i Almedalen – miljöhänsyn vid generikautbyte, Life science strategier och bättre behandling av barncancer

5 augusti 2019

Miljöhänsyn vid köp av antibiotika, strategier för att stärka Sverige som Life Science-nation samt utmaningarna inom barncancervården var temat för de tre seminarier som LIF anordnade i Almedalen 2019. Missade du dem kan du ta del av diskussionerna i efterhand via referat och filmade intervjuer på LIFe-time.se.

Kan Sverige bli först i världen med miljöhänsyn vid köp av antibiotika?

Vid ett välbesökt seminarium i Almedalen diskuterades frågan om läkemedel och miljöpåverkan. En av fråga som diskuterades var om graden av miljöhänsyn vid tillverkningen skulle kunna vägas in när man fattar beslut om att byta ut ett antibiotikapreparat mot ett billigare på apoteken. Sverige skulle i så fall bli först i världen med en sån miljöbedömningsmodell. Deltog i seminariet gjorde Gunvor G Ericson (MP), statssekreterare på miljödepartementet; Nicolai Schaaf, programansvarig SIWI och Bengt Mattson, LIF.

Läs mer på LIFe-time.se.

Hur behåller Sverige sin ledande ställning inom Life Science?

Sverige har haft stora framgångar inom Life Science och området är en av landets viktigaste näringsgrenar när det kommer till såväl sysselsättning som export. Men konkurrensen hårdnar och andra länder satsar stort. Hur en svensk strategi för att säkra vår position ska se ut var temat för det seminarium där Lars Hjälmered (M), ordförande i näringsutskottet; Helene Hellmark Knutsson (S), vice ordförande i näringsutskottet, Jenni Nordborg, regeringens Life Science-samordnare och LIFs vd Anders Blanck deltog i.

Läs mer på LIFe-time.se.

Hur löser vi utmaningarna inom barncancervården och når nollvisionen?

Nästan varje dag får ett barn i Sverige diagnosen cancer. Idag överlever 85 procent, men trots högkvalitativa behandlingar finns hinder för nollvisionen att inget barn ska dö i cancer Tillsammans med Barncancerfonden och Dagens Nyheter anordnade LIF ett seminarium om utmaningarna i barncancervården och hur Sverige ska lyckas nå visionen om hundraprocentig överlevnad. Medverkande gjorde Lena Hallengren (S), socialminister; Camilla Waltersson Grönvall (M), socialpolitisk talesperson, Victor, 11 år och barncanceröverlevare: Thorbjörn Larsson, generalsekreterare Barncancerfonden och LIFs vd Anders Blanck.

Läs mer på LIFe-time.se.