Läkemedelsindustrin satsade över 11.4 miljarder på forskning och utveckling i Sverige 2017

14 mars 2019

SCB presenterar vartannat år nationell FoU statistik. ”Forskning och utveckling i Sverige 2017” visar att läkemedelsföretagens investeringar i Sverige fortsätter att öka. Företagen i varugruppen Farmaceutiska basprodukter och läkemedel investerade under 2017 över 11,4 miljarder.

- Det här är ett styrkebevis, säger Jonas Vikman, LIF:s samhällspolitiske chef. Tidigare i år kunde vi se att läkemedelsexporten ökar med 11 procent och nu ser vi hur de viktiga forskningssatsningarna också ökar.

Läkemedelsindustrin är en viktig bransch för Sverige och de ökningar vi ser sker i hård internationell konkurrens.

- Sverige har mycket att erbjuda. Kan vi dessutom kraftsamla genom en gemensam nationell Life Science-strategi där vi kan prioritera nya forskningsinvesteringar, förbättra tillgängligheten till infrastruktur vi redan har och fortsätta fördjupade samarbeten mellan akademi, sjukvård och företag, så bådar det gott för framtiden, menar Jonas Vikman.

Foto på kontaktpersonen
Jonas Vikman Expert läkemedel och vacciner

Expert läkemedel och vacciner

Ledamot i AESGP

Samhällskontakter

Kontaktperson Riksdag/Regeringskansliet