Läkemedelsexporten nu över 80 miljarder kronor

27 februari 2019

Under 2018 exporterades läkemedel från Sverige till ett värde av 82 miljarder kronor, visar statistik från SCB. Ökningen under året var 11 procent (exporten steg från 74 miljarder till 82 miljarder kronor).

- De starka exportsiffrorna är ett kvitto på Sveriges styrka som Life Science-land. Läkemedelsindustrin är en viktig bransch för Sverige som exportland, och ökningen sker i hård internationell konkurrens. Det är nu viktigt att fortsätta arbetet med att förbättra klimatet för Life Science-sektorn och för läkemedelsindustrin. Det handlar om allt ifrån nya forskningsinvesteringar, utvecklingen av en högkvalitativ sjukvård och fördjupade samarbeten mellan akademi, sjukvård och företag. Det handlar om allt ifrån nya forskningsinvesteringar, utvecklingen av en högkvalitativ sjukvård och fördjupade samarbeten mellan akademi, sjukvård och företag, säger Jonas Vikman, LIF:s samhällspolitiska chef.

Foto på kontaktpersonen
Jonas Vikman Expert läkemedel och vacciner

Expert läkemedel och vacciner

Ledamot i AESGP

Samhällskontakter

Kontaktperson Riksdag/Regeringskansliet