X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Läkemedelsbranschens arbete mot nya coronaviruset och sjukdomen covid-19

27 februari 2020

Det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 fortsätter att spridas över hela världen, fram tills idag har dödsfall inträffat i utöver Kina och i andra länder i Asien, bland annat i Italien och Frankrike. Läkemedelsbranschen är engagerad i flera globala initiativ som syftar till att utveckla vacciner, diagnostik och behandlingar i kampen mot covid-19. Läkemedelsbranschen arbetar även aktivt med att ta hand om de drabbade, minimera virusutbrottet samt att utveckla program för att kunna minska och förhindra framtida utbrott.

LIFs medlemmar, de forskande läkemedelsföretagen, arbetar aktivt med projektet Innovative Medicines Initiative (Call 21), som syftar till att snabbt hitta forskningssamarbeten som kan användas för att utveckla diagnostik, vacciner och behandlingar i kampen mot covid-19. Läkemedelsföretagen bidrar även med ekonomiskt stöd samt personella resurser till organisationer som operativt arbetar med europeiska, kinesiska och globala hälsovårdsmyndigheter för att bekämpa denna globala folkhälsokatastrof.

Några exempel på hur läkemedelsbranschen arbetar för att bekämpa covid-19:

Forskning och utveckling

De forskande läkemedelsföretagen är engagerade i och stödjer utvecklingen av forskningssamarbeten för att accelerera utvecklingen av vacciner, behandling och diagnostik för coronaviruset och sjukdomen covid-19. Läkemedelsföretag har ställt ett flertal potentiella läkemedelssubstanser till förfogande, substanser som kan ha potential att behandla covid-19 för akut användning och kliniska prövningar, inklusive substanser som tidigare testats på andra virala patogener (sjukdomsframkallande virus) som Ebola och HIV. Läkemedelsföretagen undersöker även vaccinkandidater för förebyggande behandling och genomför inventeringar av sina befintliga forskningsportföljer för att identifiera ytterligare potentiella läkemedel och vacciner.

Samarbeten

De forskande läkemedelsföretagen samarbetar med flera europeiska och globala initiativ och intressenter inklusive Innovative Medicines Initiative, europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, nationella hälsomyndigheter i Europa, Världshälsoorganisationen (WHO), European Centers for Disease Control and Prevention (ECDC), Kinesiska folkhälsomyndigheter inklusive Chinese Center for Disease Control and Prevention samt många andra för att hantera denna folkhälsokatastrof.

Dessa samarbeten är inriktade på många olika områden inom forskning och utveckling, inklusive utvärdering av hur pandemiska beredskapsplattformar kan skräddarsys för att ta itu med nödsituationen som coronaviruset skapat. Samarbetena syftar även till att utnyttja befintliga samarbeten inom forskning och utveckling för att påskynda utvecklingen av antivirala medel mot covid-19 och bidra med både resurser och expertis till olika forsknings- och utvecklingskonsortier för att hantera utbrottet.

Stöd i form av expertis och pengar

Läkemedelsföretagen har i stor omfattning bidragit med både pengar och personella resurser för att stödja organisationer som arbetar operativt och som kan skapa omedelbar effekt för infekterade patienter och samhällen i Kina. Läkemedelsföretagen var snabba i sitt agerade när covid-19 bröt ut, och donerade omedelbart en rad viktiga förnödenheter till de värst drabbade områdena i Kina. Förnödenheterna bestod av avancerad kirurgisk utrustning, antibiotika, desinfektionsutrustning, enheter för testning av buntvirus till exempel halspinne, vitaminer, skyddskläder, skyddsglasögon, skyddsmasker, skyddshandskar etc.

Säkerställa leveranskedjan

Läkemedelsföretagen fortsätter att arbeta hårt för att säkerställa fungerande leveranskedjor och arbetar proaktivt för att förhindra och mildra konsekvensen av eventuella läkemedelsbrister genom nära samordning med den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och andra globala intressenter.

Några exempel på hur de forskande läkemedelsföretagen arbetar för att bekämpa covid-19:

Gilead

Gilead har ett antiviralt läkemedel som eventuellt kan ha effekt vid behandling av personer som insjuknat i coronaviruset. Läkemedlet togs ursprungligen fram för att behandla Ebola-smitta. I nuläget ser WHO läkemedlet som den främsta kandidaten att ha effekt mot sjukdomen covid-19. Två kliniska läkemedelsprövningar har inletts i Kina med läkemedlet för att fastställa effekten, en för covid-19-patienter med allvarliga symtom och en för patienter med lindrigare sjukdom.

Moderna

Moderna, ett mindre bioteknikföretag som samarbetar med företagen AstraZeneca och MSD, har på rekordtid tagit fram vaccinkandidaten mRNA-1273. Utvecklingen av vaccinkandidaten har genomförts på bara 42 dagar i samarbete med den amerikanska myndigheten NIAID, National Institute of Allergy and Infectious Diseases. I april kommer de första kliniska prövningarna att genomföras, på en mindre grupp friska personer i USA. Även om utvecklingen skett mycket snabbt skulle ett färdigt vaccin kunna finnas för användning om tidigast ett och ett halvt år, detta förutsatt att vaccinet har effekt och är säkert, samt att alla kliniska prövningar kan genomföras enligt plan.

GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline och Coalition for Epidemic Preparedness Innovations har nyligen inlett ett samarbete som syftar till att bidra till ett vaccin mot covid-19. Inom ramen för samarbetet kommer GlaxoSmithKline att göra sin etablerade plattformsteknologi för adjuvans för pandemivaccin tillgänglig för att förbättra utvecklingen av ett effektivt vaccin mot covid-19. GlaxoSmithKline är ledande inom utvecklingen av innovativa vacciner med olika adjuvanssystem. Ett adjuvans tillsätts till vissa vacciner för att förbättra immunresponsen och därigenom skapa en starkare och mer långvarig immunitet mot infektioner. Användningen av ett adjuvans kan vara särskilt viktigt i en pandemisk situation eftersom det kan reducera mängden antigen som krävs per dos, vilket gör att fler vaccindoser kan produceras och vaccin på så sätt kan göras tillgängliga för fler människor.

Sanofi

Sanofi Pasteur, läkemedelsföretaget Sanofis globala affärsenhet för vacciner, kommer att utnyttja tidigare utvecklingsarbete för ett SARS-vaccin som kan låsa upp en snabb väg framåt för att utveckla ett covid-19-vaccin. Sanofi samarbetar med Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) och utökar företagets långvariga partnerskap med myndigheten. Sanofi kommer att använda sin rekombinanta DNA-plattform för att utveckla ett potentiellt nytt vaccin. Den rekombinanta tekniken producerar en exakt genetisk anpassning till proteiner som finns på ytan av viruset. DNA-sekvensen som kodar för detta antigen kommer att kombineras till DNA från baculovirusuttrycksplattformen, basen för Sanofis licensierade rekombinanta influensaprodukt, och används för att snabbt producera stora mängder av covid-19 antigenet som kommer att formuleras för att stimulera immunsystemet till skydd mot viruset.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson försöker ytterligare påskynda sitt vaccinprogram för sjukdomen covid-19 genom ett utökat samarbete med Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), vilken är en del av avdelningen för ”Preparedness & Response” (ASPR) vid USA:s hälso- och socialdepartement. Dessutom initierade Johnson & Johnson en granskning av kända vägar i patofysiologi för covid-19 för att avgöra om tidigare testade läkemedel kan användas för att hjälpa patienter överleva covid-19 och minska svårighetsgraden av sjukdom i icke-dödliga fall.

AstraZeneca

AstraZeneca har stött Kina genom donationer i form av pengar samt medicinska leveranser till ett värde av över 1 miljon US-dollar. Detta inkluderar en ekonomisk donation till Röda Korsets stiftelse i Kina, ett donationsprogram för de anställda samt att AstraZeneca arbetar med sina leverantörer för att donera brådskande och nödvändiga leveranser till sjukhus. AstraZeneca har också donerat andnings- och mag/tarmläkemedel till de två nybyggda specialistsjukhusen för infektionssjukdomar. Dessutom arbetar de med internationella hälsomyndigheter för att utforska på vilka sätt AstraZeneca kan stödja arbetet med att hantera virusutbrottet ännu mer.

Roche och Genentech

Roche och Genentech (som är en del av läkemedelsföretaget Roche) tillhandahåller vetenskapliga råd och annan expertis till WHO samt andra centrala intressenter. Detta eftersom Roche har stark forskningskompetens inom smittsamma sjukdomar. De samarbetar även med kinesiska regeringen och dess hälsomyndighet för att hjälpa till med screening och hälsovård, inklusive stöd till lokala hälsoombud och sjukhus i Hubei-provinsen. De donerade nyligen diagnostiska tester, medicinska leveranser och ekonomiskt stöd till den drabbade regionen.

AbbVie

I slutet av januari 2020 identifierade de kinesiska hälsomyndigheterna Aluvia (lopinavir/ritonavir) som en potentiell behandling mot covid-19 och begärde en leverans av läkemedlet från AbbVie. AbbVie donerade då Aluvia för motsvarande cirka 2 miljoner US-dollar för att se om det kan hjälpa till att hantera den växande hälsokrisen. AbbVie samarbetar också med WHO för att säkerställa en samordnad global insats.

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim har donerat pengar så att Röda Korsets stiftelse i Kina kan köpa medicinskt skyddsmaterial för sjukhus i Wuhan och andra städer i Hubei. Detta hjälper lokal medicinsk personal som är involverade i kampen mot virusutbrottet att behandla patienter på ett säkrare sätt. Boehringer Ingelheim har även donerat 100 000 skyddsmasker för att skydda medicinsk personal som arbetar på sjukhus där patienterna som drabbats av covid-19 behandlas. De har också donerat läkemedel för att behandla patienter i Wuhan. Donationerna uppgår till ett värde av 1 miljon US-dollar.

Bayer

Bayer har gjort betydande ekonomiska donationer samt donationer av flera mediciner inklusive ett antibiotikum för att stödja dem som drabbats av utbrottet av coronaviruset i Kina. Donationerna har gjorts till Röda Korsets stiftelse i Kina vilka arbetar med kinesiska hälsomyndigheter för att samordna utplaceringen av stödåtgärder.

Läkemedelsbranschen har kapacitet och expertis för att hitta lösningar och skala upp dem för att förhindra och behandla infektion av coronaviruset. LIF kommer kontinuerligt att ge uppdaterad information om läkemedelsbranschens forskning och utveckling inom området.

Pfizer

Pfizer har identifierat vissa antivirala substanser som företaget tidigare haft under utveckling som hämmade replikationen av coronavirus liknande det som orsakar covid-19 i odlade celler. Pfizer samarbetar med en tredje part för att screena dessa substanser under en accelererad tidslinje och förväntar sig att det ska vara klart i slutet av mars. Beroende på resultaten kan det bli aktuellt att genomföra toxikologiska tester innan kliniska prövningar kan startas i slutet av året.

Foto på kontaktpersonen
Kent Björkqvist Life-time / Pressansvarig

Life-time

Pressansvarig