Kulturen inom akademin hinder för samverkan

7 december 2015

För den enskilda forskaren finns det i dag fler hinder än vad det finns incitament för samarbete med näringslivet eller sjukvården. Det visar en rapport från konsultföretaget Vasco Advisers som presenterades den 7 december.

Rapporten, Samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv, har analyserat vilka hinder som finns för den enskilda forskaren eller läkaren att samverka och att röra sig mellan akademin, näringslivet och sjukvården.

– Jag vill hävda att den akademiska världen är mer sluten i Sverige än i många andra länder, i meningen att mobiliteten är låg, säger Patric Källman vid Vasco Advisers som tagit fram rapporten på uppdrag av LIF.

Samtidigt är situationen den att allt fler aktörer blir allt mer eniga om att samverkan är en viktig framgångsfaktor för svensk innovation. Rapporten visar på en hel lista av hinder för den enskilda forskaren att samverka med andra aktörer inom Life Science, däribland systemet för meritvärdering, expertskatten, lärarundantaget och pensionsregler. Läs mer i rapporten som kan laddas ned från länken nedan.