X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Kraftsamling ska minska risken för läkemedelsbrist till följd av coronaviruset

17 mars 2020

Läkemedelsverket ska arbeta för att förebygga läkemedelsbrister i spåren av coronaepidemin efter ett nytt regeringsuppdrag. Myndigheten intensifierar även dialogen med läkemedelsföretagens branschorganisationer för att hantera situationen, däribland LIF.

Spridningen av det nya coronaviruset fortsätter och alltfler drabbas av sjukdomen covid-19. Epidemin har påverkat produktionen i Kina och Indien, där tillverkningen av många läkemedel sker, något som ökar risken för läkemedelsbrist. Nu ökar insatserna för att säkra tillgången och mota restnoteringar.

Den 13 mars fick Läkemedelsverket i uppdrag av regeringen att arbeta förebyggande mot de läkemedelsbrister som skulle kunna följa i spåren av utbrottet.

– Hittills har varken Läkemedelsverket eller den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA noterat någon brist som kan kopplas till just utbrottet av det nya coronaviruset. Men förebyggande insatser behöver göras för att minimera risken, säger socialminister Lena Hallengren i en presskommentar.

Kartläggning av sårbarheter i läkemedelsproduktion och distribution

Läkemedelsverket ska samordna insatserna för att stärka tillgången till mediciner av central betydelse i ett brett samarbete med alla berörda aktörer: regioner, hälso- och sjukvården, apotek, läkemedelsföretag och övriga aktörer i försörjningskedjan samt andra myndigheter.

Bland annat ska myndigheten kartlägga sårbarheter i produktion och distribution av kritiska läkemedel och se över om det behövs särskilda åtgärder för att minska risken för brister.

Bra att Läkemedelsverket kan agera kraftfullt mot läkemedelsbrist

LIFs Bengt Mattson säger att uppdraget är efterlängtat.

– Vi har länge begärt att Läkemedelsverket ska få ett sådant uppdrag så dagens besked är positivt. Nu får myndigheten ett tydligare uppdrag att agera. En prioritering av viktiga läkemedel och en kartläggning av vilka läkemedel som riskerar att ta slut är nödvändigt för att övervaka och hantera läget, samt säkerställa att läkemedlen når de mest behövande. Det är också glädjande att myndigheten får ett anslag på 5 miljoner för att effektivt kunna driva arbetet framåt.

Måste få insyn i lagerstatus

Bengt Mattson säger också att det behövs en centralt placerad nod som skapar en överblick över vilka läkemedel som finns i lager och var eftersom en sådan insyn saknas i dagsläget.

– Dylik information behövs för att ansvariga myndigheter ska kunna omdirigera läkemedel och sjukvårdsmateriel mellan regionerna och ge riktlinjer för hur sjukvården ska prioritera mellan olika patienter om det uppstår kritiska bristsituationer.

LIF samarbetar för att säkra tillgången på mediciner i Sverige

Läkemedelsverket ska även föra en tät dialog med de svenska läkemedelsföretagens branschorganisationer, däribland LIF. Bengt Mattson säger:

– Vi har redan nu fått regelbundna avstämningar på plats vilket kommer att möjliggöra att vi gemensamt kan vidta åtgärder som bidrar till att säkra tillgången på läkemedel i Sverige.

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4