Kostnadsneutralt förslag kan ändå upplevas som prishöjning

15 december 2015

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, föreslår "ändrade handelsmarginaler" för apoteken. Resultatet av förslagen kan av landsting och regioner komma att upplevas som att priserna på de dyraste läkemedlen blir ännu högre - upp till 900 kronors prisökning.

Det kommer att vara den mest synliga effekten av ett förslag som i sin helhet är avsett att vara kostnadsneutralt. Men LIF anser att det är TLV:s ansvar att klargöra att det inte är läkemedelsföretagen som höjer priserna på de redan dyra läkemedlen, utan att det är apoteken som både krävt och nu får höjd ersättning för att sälja dyrare läkemedel.

Omfördelningen av apotekens handelsmarginal påverkar även läkemedelsföretagen på flera andra områden, som LIF anser inte är tillräckligt utredda och analyserade. Läs hela LIF:s remissvar via länken nedan.

LIF-skrivelse till regeringen om brister i TLV:s förslag

Vissa av de brister LIF pekar på i remissvaret till TLV ser vi som extra allvarliga. Det gäller vissa tekniska beräkningsgrunder av priserna, som enligt LIF:s uppfattning har en "direkt och omfattande affärsmässig påverkan på företagen", trots att TLV i sitt förslag påstår att de inte har det.

Med anledning av dessa briser har LIF även riktat en separat skrivelse till både Socialdepartementet och TLV där vårt krav är att TLV inför kommande trepartsöverläggningar finner en avtalsmodell där framtida justeringar av handelsmarginalen för apoteken inte påverkar läkemedelsföretagen ekonomiskt. LIF begär också snabbt svar på denna skrivelse.
Läs skrivelsen via separat länk nedan.