X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Konkret besparing, och enklare för kunderna

17 oktober 2017

Nya Apoteksmarknadsutredningen har i ett delbetänkande lagt förslaget att priserna på läkemedel utanför förmånen ska bli desamma i hela landet. Det kommer att göra det enklare för patienter och förskrivare. Utredningens bedömning är att förslaget kommer att resultera i besparingar på mellan 100 och 150 miljoner kronor.

Sveriges Apoteksförenings kommentar är att de saknar förslag för sänkta läkemedelspriser.

Utredaren Anna-Lena Sörenson föreslår i sitt delbetänkande enhetliga priser på alla läkemedel som skrivs på recept, så att de kostar lika mycket oavsett var de hämtas ut. Idag kan priserna variera mycket från apotek till apotek när läkemedel inte ingår i högkostnadsskyddet, något som många inte känner till. Det är en effekt av apoteksomregleringen som uppmärksammats eftersom det är krångligt att ta reda på och jämföra dessa priser, och många patienter har inte tillgång till flera konkurrerande apotek så att de kan välja det med det lägsta priset på ett visst läkemedel. Sammantaget anser utredaren att detta strider mot målet om en jämlik vård.

Utredaren Anna-Lena Sörenson presenterar förslagen i korthet i en debattartikel i Dagens Nyheter. Utredningens fullständiga delbetänkande kan läsas här.

Utredningens förslag innebär att läkemedelsföretagen ska meddela sina priser till myndigheten TLV som sedan kommer att lägga på en reglerad handelsmarginal och besluta om det pris som apoteken ska använda. Företagen sätter redan idag sina priser utanför förmånen fritt, så det finns inget skäl att tro att läkemedelspriserna varken kommer att öka eller minska i någon större omfattning, men det var inte heller uppdraget. Regleringen av handelsmarginalen uppskattas dock ge en besparing på mellan 100 och 150 miljoner kronor, vilket inte kan beskrivas som något annat än en prispress. Att Sveriges Apoteksförening i en DN-replik försöker vända detta till att det är läkemedelsföretagens fria prissättning som är problemet måste ses som ett sätt att försöka förvränga debatten.

Apotekens grundtes är att det bör bli tillåtet med generiskt utbyte även för läkemedel utanför förmånen. LIF kan inte tolka utredningen eller regeringen på något annat sätt än att det bara är en tidsfråga innan detta sker. Idag styr apoteken över hur stor del av de framförhandlade rabatterna som patienterna får ta del av. Förslaget säkerställer att de prissänkningar som läkemedelsföretag gör i konkurrens fullt ut kommer att sänka priset för patienterna, vilket LIF anser vara en förutsättning för att öppna upp för generiskt utbyte även utanför läkemedelsförmånen.

Om apoteken anser att de behöver kompenseras – trots att handelsmarginalen föreslås vara densamma som inom förmånen och att apoteken får behålla möjligheten att förhandla och behålla rabatter från läkemedelsföretagen – är det inget konstigt. Det ärliga vore därför att efterfråga en justering av handelsmarginalen istället för att kasta en skugga över läkemedelsföretagens prissättning.