Internationellt toppmöte om vaccinationer

12 september 2019

Skepsis mot och missvisande information om vaccin återfinns på WHO:s lista över 2019 års tio största hot mot folkhälsan och smittsamma sjukdomar som tidigare utrotats gör nu nytt intåg, bland annat förlorade fyra europeiska länder nyligen statusen som mässlingsfria.

Vaccinationer är en av våra främsta åtgärder för folkhälsan och förhindrar årligen 2–3 miljoner dödsfall världen över. Idag finns preparat som skyddar mot insjuknande i ett trettiotal svåra sjukdomar. Men det ökande vaccinationsmotståndet riskerar att slå sönder det skydd som byggts upp.

WHO och EU ska öka vaccinengagemanget

Den 12 september hålls ett internationellt toppmöte om vaccinationer i regi av WHO och EU i Bryssel för att öka det globala politiska engagemanget och ta fram åtgärder mot spridningen av vaccindesinformation. Den internationella läkemedelsorganisationen EFPIA:s nätverk Vaccines Europe finns representerade vid en av programpunkterna för att diskutera forskning, utveckling och innovation av vaccin.

Nödvändigt med vaccinationsprogram för vuxna

I vaccinationsfrågan har LIF – på inhemsk nivå och via EFPIA även internationellt – länge lyft vikten av vacciner livet igenom, deras centrala roll i kampen mot antibiotikaresistens och att heltäckande vaccinationsprogram är nödvändiga för folkhälsan. LIFs vaccinexpert Bengt Mattson säger att också Sverige kan bättre och efterlyser nationella vaccinationsprogram för vuxna.

– Ur ett folkhälsoperspektiv går det inte att underskatta värdet av vaccinationer genom hela livet. Vi har fortsatt bra täckning i barnvaccinationsprogrammet, men är helt i avsaknad av nationella program för vuxna. För drygt tre år sedan föreslog Folkhälsomyndigheten för regeringen att det skulle införas så kallade nationella särskilda vaccinationsprogram för vuxna som ingår i vissa riskgrupper. Program föreslogs bland annat mot influensa, allvarlig pneumokocksjukdom samt tuberkulos. Förslagen ligger fortfarande på regeringens bord i avvaktan på beslut, samtidigt som patienter i Sverige fortsatt lider av, och i värsta fall avlider i dessa sjukdomar. Regeringen måste skyndsamt besluta om att dessa program införs.

Ny rapport om vacciner

Läs mer om värdet av vacciner genom hela livet i en ny rapport från den internationella läkemedelsorganisationen IFPMA: "Implementing a Life-Course Approach to Immunization".