X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Idéprogram för svensk Life Science

24 juni 2014

För att Sverige ska återta positionen som ledande inom hälso- och sjukvård krävs en nationell satsning och ökad samordning. Det är slutsatsen efter att representanter för svensk läkemedels- och medicinteknikindustri, hälso- och sjukvård, akademin, patientorganisationer och politiken samlats för att gemensamt utarbeta en idéplattform för en stärkt svensk Life Science.

Idéprogrammet har sin utgångspunkt i två seminarier och en workshop som hållits i Riksdagen under 2013 och 2014 där representanter för över 200 aktörer inom svensk hälso- och sjukvård medverkat.

LIF, SwedenBio och Swedish Medtech kommer nu att med utgångspunkt i programmet ta fram en konkret handlingsplan för svensk Life Science.