HPV-vaccin till pojkar utreds på nytt

18 mars 2019

Folkhälsomyndigheten ska nu utreda hur stor kostnaden blir om också pojkar erbjuds HPV-vaccinering, något myndigheten rekommenderade redan 2017. ”Få insatser kan anses mer ändamålsenliga än de som förebygger en cancerutveckling och där man annars har att hantera konsekvenserna och kostnaderna för fullt utvecklad sjukdom”, säger LIF:s Johan Brun.

Allt fler män får svalgcancer i Sverige och HPV-viruset ligger bakom många av fallen. Alla flickor vaccineras idag mot HPV, och att även ta in pojkarna i det nationella vaccinationsprogrammet skulle vara ett effektivt sätt att minska antalet drabbade.

När Folkhälsomyndigheten utredde frågan 2017 fastslog man att HPV-vaccin borde erbjudas pojkar. LIF, som var remissinstans, underströk då vikten av att snabbt implementera beslutet eftersom en fördröjning innebär en risk att människor drabbas av allvarliga HPV-relaterade cancersjukdomar som de facto går att undvika. Dock dröjer beslutet från regeringen.

Ny utredning av vaccinationskostnaden

Idag aviserade regeringen att vaccineringsfrågan skall utredas ytterligare. Folkhälsomyndigheten får nu i tilläggsuppdrag att reda ut hur stor kostnaden blir om också pojkar omfattas av HPV-vaccineringen. Detta eftersom ett nytt vaccin som skyddar mot fler virustyper har gjort inträde på marknaden.

”Det fanns en tydlig samstämmighet för ett år sedan då Folkhälsomyndigheten rekommenderade att erbjuda även pojkar HPV-vaccin inom ramen för det nationella barnvaccinationsprogrammet. Sedan dess har ett ytterligare förbättrat vaccin godkänts och i stor utsträckning upphandlats av regionerna”, säger Johan Brun, senior medical advisor på LIF. ”Nu har regeringen uppdragit åt myndigheten att på nytt värdera om rekommendationen bör kvarstå oförändrad. LIF kan bara hoppas att man når samma resultat och skapar förutsättningar för att förhindra ca 120 cancerfall per år. Få insatser kan anses mer ändamålsenliga än de som förebygger en cancerutveckling och där man annars har att hantera konsekvenserna och kostnaderna för fullt utvecklad sjukdom.”

Flera länder har infört HPV-vaccination av både pojkar och flickor

Det är tio år sedan Sverige införde det nationella vaccinationsprogrammet mot HPV-virus för alla flickor i åldern 10–12 år, i syfte att förebygga livmoderhalscancer. Sedan dess har diskussionen pågått kring huruvida även pojkar borde vaccineras.

Under de senaste åren har flera länder infört HPV-vaccination av både pojkar och flickor, t.ex. Danmark, Norge, Storbritannien, Kroatien, Australien och Kanada.

Läs mer i Life-time.se.

 


Bild: Shutterstock (omfattas inte av CC. All rights reserved)

Foto på kontaktpersonen
Johan Brun Senior medicinsk rådgivare

Senior medicinsk rådgivare