How to take advantage of the EU Research & Innovation Agenda

7 september 2018

IMI: Beyond the first decade of successful partnerships - How to take advantage of the EU Research & Innovation Agenda

Lär mer om private-public partnership inom EUs ramprogram. The Innovative Medicines Initiative, IMI firade tio år med ett inspirationsmöte i Stockholm. Representanter från företag, akademi och hälso- och sjukvård, som deltar i IMI-projekt, berättade om sina erfarenheter och vad samarbetet ger för mervärde.

Key-note speaker var Magda Chlebus, Executive Director of Science Policy and Regulatory Affairs, Efpia. Dessutom berättade Mats Sundgren, AstraZeneca och Estelle Naumburg, Karolinska Institutet om sitt deltagande i IMI-projekt kring hälsodata (http://www.ehr4cr.eu/) respektive utveckling av behandlingar för barn (https://conect4children.org/).

Se filmen från seminariet.