X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Grovt kränkande påståenden från tv-doktor

13 december 2018

Mygel och korruption inom läkemedelsbranschen för tusen miljarder. De mest vanliga receptfria läkemedlen utan medicinsk effekt. Förskrivande läkare köpta av företagen.

Dessa och ytterligare ett antal påståenden kom i tisdags morse från läkaren Mikael Sandström i TV4-programmet Nyhetsmorgon. Detta utan att medverkande journalister ställde kritiska frågor eller bad om klargöranden, utan snarare agerade engagerad hejaklack.

Det är i dag ganska ovanligt med den här typen av osaklig och svepande kritik mot läkemedelsföretag, där man utan konkreta belägg målar upp en bild av en oetisk bransch i moraliskt förfall. Men de uttalanden som tv-doktorn gjorde i tisdags är grovt kränkande gentemot såväl läkemedelsföretagen som läkarkåren i Sverige, och de bör därför inte stå oemotsagda.

Ett exempel är att en lista visades i tv över de mest sålda receptfria läkemedlen i Sverige, bland dem läkemedel med smärtstillande substanser som paracetamol och ibuprofen. Läkemedlen på listan avfärdades som i princip värdelösa. Ett annat exempel var att prevention med blodfettssänkande läkemedel för att undvika hjärtkärl-sjukdom avfärdades som onödigt. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv är det såväl oansvarigt som direkt farligt att en läkare på det här sättet skapar osäkerhet hos tv-tittare kring deras mediciner.

Det är också förvånande att tv-doktorn ger bilden av att hans läkarkollegor mot bättre vetande i stor skala skulle förskriva läkemedel med tveksam eller ingen effekt, och att detta skulle vara resultatet av något slags otillbörlig påverkan från läkemedelsföretag.

Vi vill därför påminna om att läkemedelsbranschen i Sverige har det kanske mest heltäckande etiska regelverk som finns i någon bransch. Regelverket LER har utvecklats successivt under 50 år och är i dag ett omfattande egenåtgärdssystem som omfattar såväl interna regler som detaljerade avtal med andra aktörer som Sveriges Kommuner och Landsting och Läkarförbundet. Regelverket syftar till att upprätthålla hög etik och trovärdighet, och överträdelser av regelverket utreds och bedöms av Informationsgranskningsnämnden, IGN, och Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL.

Den samlade bilden från tv-doktorn är väldigt långt ifrån det stora fokus som läkemedelsföretagen har kring att utveckla bättre, och i bästa fall helt botande, behandlingar för människor med svåra sjukdomar. Inte minst inom cancervården har betydande medicinska genombrott gjorts på senare år. Dagen före tv-framträdandet, i måndags, belönades forskare som lagt grunden till den nya immunterapin inom cancersjukdomar med Nobelpriset i medicin. Det är behandlingar som bidrar till att cancer alltmer blir en kronisk och inte en dödlig sjukdom. Samtidigt belönades forskare som bidragit till utvecklingen av biologiska läkemedel med Nobelpriset i kemi. Det är behandlingar som innebär att miljontals personer med ledgångsreumatism kan leva ett bra liv och slippa förstörda leder.

Läkemedelsföretag finns till för att utveckla och tillhandahålla läkemedel för att lindra och i bästa fall bota sjukdom. Detta arbete sker i ständig och nära samverkan med myndigheter, akademiska institutioner, kliniska experter och med hälso- och sjukvården. Från tidig forskning och genom hela livscykeln för ett läkemedel förblir detta en bransch som är reglerad ned till minsta detalj. Denna ordning är vi såväl stolta över som måna att upprätthålla.