X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Godkända genterapier mot Skelleftesjukan visar en väg framåt

14 november 2019

Under hösten har två genterapier mot Skelleftesjukan fått klartecken av NT-rådet (Rådet för nya terapier), med vissa förbehåll. Beslutet är efterlängtat av patienterna som länge har väntat på att få tillgång till mer effektiva behandlingar av en svår och långsamt livshotande sjukdom.

– Beslutet visar att det med NT-rådets hjälp går att hitta en väg framåt så att patienter kan få nya, innovativa läkemedel, bland annat genom att ge expertis inom det aktuella sjukdomsområdet en roll i beslutet om när patienten ska byta från den tidigare etablerade behandlingen till den nya, säger LIFs sakkunnige Dag Larsson.

Viktigt med behandling vid rätt tidpunkt

– För patienter med Skelleftesjukan är det, som inom de flesta andra sjukvårdsområden, önskvärt med en tidig diagnos som åtföljs av behandling vid rätt tidpunkt. Och att den tidpunkten baseras på patientens behov utifrån tillgänglig evidens, menar Dag Larsson och kan se paralleller till när den nya behandlingen mot hepatit C gjorde intåg: När flera läkemedel kom ut och kunde konkurrensutsättas i offentlig upphandling ledde det på sikt till stora vinster för patienterna och samhället.

Nya möjligheter kräver nya sätt att hantera finansieringsansvaret

– Vi ser en spännande utveckling baserad på vetenskapliga framsteg samtidigt som det åtföljs av behovet av finansiering så att patienterna kan få tillgång till behandling, säger Dag Larsson.

Han pekar på att den största delen av patientgruppen finns i Västerbotten och Norrbotten.

– Här har regionerna varnat för de kostnadsökningar som följer av de nya möjligheterna. Detta är ett exempel som tydligt visar att vi behöver hantera flera av de frågor som Läkemedelsutredningen lyfte fram. Nuvarande regionalt kostnadsansvar borde kunna utjämnas så att det inte uppstår lokala prioriteringsutmaningar när det finns en bred överensstämmande ambition om en jämlik vård.

– Vi vill gärna se att dessa angelägna frågor inte blir liggande även om utredningens huvudfråga om generalisering av statsbidraget för läkemedel inom förmånerna inte tycks vara aktuell. Staten har en viktig strategisk roll i frågor som dessa.