X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Glädjande att regeringen vill få EMA till Sverige

8 december 2016

Det är mycket glädjande att regeringen nu bestämt sig för en satsning på att få EU:s läkemedelsmyndighet EMA till Sverige. Läkemedelsbranschen ger sitt fulla stöd till en nationell kampanj för att övertyga de andra medlemsländerna om att Sverige är den bästa nya hemvisten för myndigheten.

– Värdet av att få EMA till Sverige kan inte överskattas. Det skulle ge hela Life Science-sektorn en enorm vitamininjektion, säger Anders Blanck, vd LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

Anders Blanck bedömer att Sverige objektivt sett har mycket goda chanser att få ta över myndigheten när den till följd av Brexit måste flyttas från London till ett EU-land. Sverige har långa traditioner inom läkemedelsområdet med starka företag och medicinsk forskning i världsklass. Vi har även redan i dag en av de främsta läkemedelsmyndigheterna inom EU: Läkemedelsverket.

– Det är ganska okänt utanför Life Science-sektorn att Läkemedelsverket, trots att Sverige är ett litet land, faktiskt är den mest anlitade nationella myndigheten inom EU. Vi har under lång tid byggt upp erfarenhet och stark kompetens inom det läkemedelsregulatoriska området, säger Anders Blanck.

Läkemedelsbranschen delar regeringens uppfattning att Stockholm/Uppsala-regionen är det bästa valet för en svensk lokalisering av EMA. Det är den region i Sverige som har bäst samlade förutsättningar för att kunna vinna dragkampen mot andra starka kandidater runt om i Europa.

LIF väckte redan i februari i år tanken om att Sverige borde agera för att få EMA vid en eventuell Brexit. I dag står ett stort antal länder på kö för att få bli värdnation. Anders Blanck påpekar att EMA vid sidan av amerikanska FDA är världens främsta läkemedelsmyndighet och reglerar läkemedel för över en halv miljard människor. Marknaden inom EU omsatte i fjol 2 600 miljarder kronor. EMA har 900 anställda och en egen budget på närmare tre miljarder kronor. Enbart myndigheten själv bokade i fjol över 30 000 hotellnätter. Utöver den direkta ekonomiska effekten kommer alla följdetableringar med företag inom exempelvis juridik och ekonomi som behöver ligga nära myndigheten.

Frågan om EMA:s nya hemvist är kanske inte avgjord förrän efter nästa val. Därför måste ett enat Sverige samarbeta för att tydliggöra ett svenskt alternativ som kan övertyga andra medlemsländer.

– Nu behöver Sverige omedelbart sätta igång. Det är ett omfattande arbete som behöver göras för att få fram ett attraktivt svenskt alternativ. Vi inom läkemedelsbranschen är beredda att hjälpa till på de sätt som regeringen finner lämpligt, säger Anders Blanck.