Folkhälsomyndigheten konstaterar att HPV-vaccination är kostnadseffektivt för pojkar

1 april 2019

Folkhälsomyndigheten har snabbutrett kostnaden för att inkludera även pojkar i vaccinationsprogrammet mot HPV. Den hälsoekonomiska analysen visar att allmän vaccination är kostnadseffektiv, men att det dyraste vaccinet förutsätter en rabatt vid upphandling för att vara ett kostnadseffektivt alternativ.

”Det är glädjande att Folkhälsomyndigheten gjort en skyndsam bedömning och att den hälsoekonomiska utvärderingen visar att det är rätt att även erbjuda pojkar vaccinet. Nu är det viktigt att regeringen fattar beslut om att inkludera pojkar i vaccinationsprogrammet”, säger Jonas Vikman, LIF:s samhällspolitiska chef.

Över hundra cancerfall om året kan förebyggas

Folkhälsomyndigheten fick tidigare i mars uppdraget att reda ut hur stor kostnaden skulle bli eftersom ett nytt vaccin som skyddar mot fler virustyper har gjort inträde på marknaden. Den samlade bedömningen är att vaccination av pojkar mot HPV uppfyller smittskyddslagens kriterier för att ingå i ett nationellt vaccinationsprogram. Genom att vaccinera även pojkar kan ytterligare 120 till 130 fall av cancer förebyggas per år, beroende på val av vaccin.

Viktigt med snabbt införande

När Folkhälsomyndigheten utredde frågan 2017 fastslog man att HPV-vaccin borde erbjudas pojkar. LIF, som var remissinstans, underströk då vikten av att snabbt inkludera pojkar i vaccinationsprogrammet. En fördröjning innebär en risk att människor drabbas av allvarliga HPV-relaterade cancersjukdomar som de facto går att undvika.

Foto på kontaktpersonen
Jonas Vikman Expert läkemedel och vacciner

Expert läkemedel och vacciner

Ledamot i AESGP

Samhällskontakter

Kontaktperson Riksdag/Regeringskansliet