X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Exporten av läkemedel ökade 27 procent första kvartalet 2019

3 juni 2019

Mycket glädjande! Läkemedelsindustrin är en avancerad, högteknologisk sektor, allt viktigare för Sverige som exportnation.

I löpande priser uppgick värdet av Sveriges varuexport under januari–mars 2019 till 383 miljarder kronor. Det är en ökning med 11 procent jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökade varuimporten med 5 procent och uppgick till 368 miljarder kronor. Det ger ett positivt handelsnetto på 15 miljarder kronor. Under samma period 2018 var det ett negativt handelsnetto på 4 miljarder kronor.

Exporten av läkemedel ökade 27 procent

Exporten av verkstadsvaror steg med 9 procent. Inom detta varuområde ökade personbilar med 12 procent. Exporten av mineralvaror ökade med 15 procent, skogsvaror med 10 procent och energivaror med 1 procent. Exporten av kemivaror steg med 19 procent. Inom detta varuområde ökade läkemedel med 27 procent. Inom varuområdet övriga varor ökade livsmedel, drycker och tobak med 6 procent.

- Mycket glädjande siffror, säger Jonas Vikman, samhällspolitisk chef LIF. Läkemedelsindustrin är en avancerad, högteknologisk sektor, allt viktigare för Sverige som exportnation.

Se statistiken på SCB:s hemsida.