Ett försök att korrigera för återbäringsavtalen visar lägre kostnadsutveckling

13 mars 2019

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har regeringens uppdrag att prognostisera och följa upp återbäringen för förmånsläkemedel. Den rapporterade återbäringen för 2018 var knappt 3 miljarder kronor men då finns inte återbäringen från klinikläkemedel med.

LIF har kompletterat statistiken med ett försök till att korrigera för återbäringen. Det har gjorts genom att ta bort hela försäljningen av läkemedel som har återbäringsavtal vilket troligen ger en underskattning av kostnadsutvecklingen.

- Det är inte möjligt att på ett fullständigt korrekt sätt korrigera för återbäringen men räknat på detta sätt minskar kostnadsutvecklingen från ca 8,4 procent till ca 1,4 procent, säger Karolina Antonov, analyschef på LIF.

Se statistiken här.

Foto på kontaktpersonen
Karolina Antonov Analyschef

HoS kvalitet och finansiering
Prissättning & Subventionsfrågor
Statistik & RWD

Kontaktperson TLV, Vårdanalys, SBU