X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

En samordnare med bred erfarenhet av svensk Life Science

1 april 2015

– LIF ser med höga förväntningar fram emot Anders Lönnbergs roll som nationell samordnare för Life Science, säger Anders Blanck, LIF:s VD. Som regeringen redan har framhållit så behövs inte fler utredningar inom området. Nu är det dags för konkreta åtgärder i närtid för att åter stärka den viktiga Life Science-sektorn i Sverige. Den nationella samordnarens roll som katalysator och pådrivare i det konkreta arbetet ser vi som mycket viktig.

– Den allra viktigaste aspekten är att förstärka sambandet mellan regeringens uttalade ambition om en världsledande sjukvård och den satsning som nu görs för en konkurrenskraftig Life Science-sektor.

Anders Lönnbergs erfarenhet och kunskap inom området är väldokumenterad. Han har varit både statssekreterare i Socialdepartementet och landstingspolitiker, och han har arbetat flera år i ett av de internationella forskande läkemedelsföretagen. Men en annan viktig aspekt är också att han har ett så tydligt patientperspektiv genom att han de senaste åren har innehaft centrala poster inom en patientorganisation.

– Lönnbergs egna erfarenheter som patient och som ordförande i Storstockholms Diabetesförening tillför en viktig dimension i arbetet för att stärka svensk Life Science. Det arbetet beskrivs ofta i enbart forskningspolitiska eller näringspolitiska termer. Men att stärka Life Science är ju faktiskt också någonting mer och mycket konkretare – alla initiativ och satsningar som görs inom Life Science är i slutändan till för att patienterna ska få tillgång till bättre och mer effektiva metoder för att behandla och helst bota sjukdomar.