E-verifikation säkrar EU:s läkemedelsdistribution

7 februari 2019

Från och med den 9 februari kommer receptbelagda läkemedelsförpackningar att märkas med en ny sorts streckkod. Märkningen är en del av en ny EU-lagstiftning som innebär att receptbelagda läkemedels äkthet kan styrkas i alla led av distributionen, från fabrik till apotek och utlämnandet till kunder eller patienter.

Den nya EU-lagstiftningen som träder i kraft kräver inte bara att tillverkarna ska märka sina läkemedel med den nya 2D-koden utan lagstiftningen säger också att varje EU-land ska ha en databas där de unika koderna lagras och där apotek kan kontrollera förpackningen. Själva förfarandet att kontrollera äktheten mot databasen kallas e-verifikation.
- Systemet är omfattade, inom de 29 EU och EEA länder som reglerna gäller för nu kommer att cirka 1500 läkemedelsföretag, cirka 6 000 grossister för grossistdistribution, 140 000 apotek, 5000 sjukhusapotek vara uppkopplade i nationella databaser och den europeiska hubben, berättar Kristina von Sydow, vd för e-VIS som ansvara för den svenska delen av systemet.

2D-koden innehåller information om vilket läkemedel som finns i förpackningen och läkemedlets hållbarhetdatum. I den nya koden finns också ett unikt nummer för förpackningen som används för att kontrollera förpackningens äkthet och att förpackningen inte är återkallad av leverantören (kan till exempel ske om man upptäcker kvalitetsproblem vid tillverkningen).

Den nya EU-lagstiftningen omfattar också att läkemedelsförpackningar ska få en säkerhetsförsegling. Förseglingen gör det möjligt att upptäcka om förpackningen öppnats innan den når patient.

EU-direktivet är framtaget för att inte förfalskade läkemedel ska kunna dyka upp i de legala distributionskedjorna och nå apotekshyllorna, oavsett om det är ett fysiskt apotek eller ett godkänt internetapotek.
Sverige har varit ett av de pådrivande länderna inom EU för införandet av utökad säkerhetsmärkning av läkemedel. Inte för att Sverige har problem med förfalskade läkemedel på godkända apotek - utan för att förhindra att vi ska få det i framtiden.
- Men Sverige har redan idag ett av Europas säkraste system för läkemedelsdistribution, säger Kristina von Sydow. Om du handlar ditt läkemedel på ett lokalt apotek eller beställer det från ett godkänt internetapotek behöver du inte vara orolig för äktheten. Det viktigt att säkerställa att det är ett godkänt apotek.

Läs mer hos Läkemedelsverket om hur du kan se att apoteket är godkänt