Debattartikel fick stor internationell spridning

1 mars 2016

Torsdag den 25 februari skrev Anders Blanck opinionsartikeln "EMA till Sverige om Storbritannien lämnar EU". Reuters sammanfattade artikeln och deras referat fick snabb internationell spridning i totalt 5 600 olika medier och nyhetsbrev.

EMA ansvarar för hela unionens läkemedelsfrågor, utgör centrum för de vetenskapliga resurserna vid de nationella myndigheterna i medlemsländerna, och förfogar utöver 600 anställda i London över ett expertnätverk som omfattar över 4 500 läkare och forskare. EMA utgör dessutom en magnet som drar till sig andra fristående organisationer och företag inom vetenskap, juridik och ekonomi. Av dessa skulle en placering av EMA i Sverige kunna stärka hela landets Life Science-sektor. Om detta handlade Anders Blancks artikel om, vilken fått stor internationell spridning sedan den publicerades i torsdags.