”Dags för Sverige att återta täten i cancerforskningen”

6 juli 2015

Regeringen bör tillsätta en nationell arbetsgrupp med fokus på klinisk forskning, skriver representanter inom cancerområdet i Dagens Medicin.

Undertecknarna representerar samtliga intressenter inom cancerområdet: universitet, vård, patienter, intresseorganisationer och företag, och artikeln markerar därmed en stor enighet – som fram till nu har varit ganska ovanlig. LIF är med bland undertecknarna genom två representanter från LIFs Task Force Cancer.