Ny rapport om ett av världens mest framgångsrika Life science-kluster

29 juni 2015

Under Almedalsveckan presenterades en ny rapport som granskat vilka framgångsfaktorer som ligger bakom att Cambridge i dag inrymmer ett av världens främsta och största biomedicinska kluster.

Vasco Advisers, har på uppdrag av LIF, tagit fram rapporten "Cambridge: Ett av världens mest framgångsrika Life science-kluster – vilka lärdomar kan dras för Sveriges del?" vilken du kan ladda ner nedan.