Athenapriset 2020 – nominera till Sveriges största utmärkelse för forskning och innovation

29 april

Vem står bakom den bästa kliniska forskningen i Sverige? Nominera dig själv eller någon annan till Athenapriset 2020. I år är nomineringar av projekt som kan lindra konsekvenserna av coronapandemin särskilt välkomna.

Athenapriset har instiftats för att lyfta behovet av klinisk forskning av hög vetenskaplig kvalitet i samverkan mellan hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet. Vinnaren får ett forskningsstipendium på 150 000 kronor.

Årets pris premierar coronarelaterade projekt

I år välkomnas särskilt projekt som kan lindra konsekvenserna av coronapandemin i sjukvården och samhället. Det kan vara forskning som leder till bättre behandling eller diagnostik, men även nya metoder eller produkter som minskar risken för smittspridning eller skyddar patienter och personal från smitta.

Så nominerar du till Athenapriset

Sista nomineringsdag för Athenapriset är den 31 maj. Både nomineringar av andras och egna projekt är välkomna.

Nomineringen sker i två steg. I det första steget behövs bara en kortfattad motivering. I nästa steg gör juryn ett urval av de mest intressanta bidragen som får göra en mer utförlig beskrivning.

Nominera din kandidat genom att fylla i nomineringsformuläret 

Vilken typ av projekt kan nomineras?

Många olika typer av projekt har belönats genom åren, men de har alla hört till något av följande områden:

  • utveckling och förbättring av diagnostik, behandling eller prevention
  • nya metoder, tjänster, tekniker eller produkter som utvecklar vården
  • tjänster som ger ökad nytta, tillgänglighet och delaktighet för patienter.

Om Athenapriset

Priset instiftades 2008 med visionen att förbättra hälsa och livsvillkor för människor genom att stimulera forskning och innovationer i samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv.

Bakom priset står Vinnova och Dagens Medicin med stöd av LIF, Forte, Sweden Bio, Swedish Medtech, Sveriges Kommuner och Regioner samt Vetenskapsrådet.

I årets jury ingår: Elisabet Nielsen, handläggare, avdelningen för Hälsa, Vinnova, Nina Rehnqvist, grundare av Athenapriset, Ola Winqvist, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för forskning, tidigare Athenapristagare, Lise Lidbäck, ordförande Neuroförbundet, Peter Allebeck, senior professor i socialmedicin, Anders Kärnell, medicinsk direktör, MSD, Susanne Francke Rodau, Director Healthcare Development, Roche Diagnostics Scandinavia, Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin.

På bilden: Vinnare av Athenapriset 2019 – Thomas Drevhammar, Snorri Donaldsson, Kjell Nilsson och Baldvin Jonsson för utvecklingen en ny teknik för andningsstöd till för tidigt födda barn. Foto: Pax Engström Nyström.