Athenapriset 2019 till teknik som hjälper för tidigt födda barn att andas

6 november 2019

Athenapriset, Sveriges största pris för framstående klinisk forskning, går i år till forskarna bakom en ny teknik som ger andningsstöd till nyfödda som inte kan andas själva.

Den extra skonsamma tekniken, kallad rPAP, kan i många fall ersätta respiratorvård – en behandling som riskerar att ge kroniska skador på de känsliga lungorna hos för tidigt födda barn.

Många fördelar med rPAP-tekniken

Den stora skillnaden mot andra liknande system är att rPAP hjälper barnen att andas själva med ett stabilt luftflöde med lågt andningsmotstånd. Behöver barnet mer hjälp går utrustningen lätt att reglera så att trycket ökar.

En fördel är också att vårdpersonalen slipper byta mellan olika typer av system beroende på hur mycket andningshjälp barnet behöver. Det löser ett praktiskt kliniskt problem vid stabilisering och återupplivning av nyfödda.

Metoden är redan i dag i kliniskt bruk och utvärderas nu i en internationell studie. Resultaten väntas komma under 2020.

Pristagare från Östersunds sjukhus och Karolinska universitetssjukhuset

I forskargruppen som tilldelas Athenapriset ingår Thomas Drevhammar, överläkare i anestesi och intensivvård, Östersunds sjukhus, Snorri Donaldsson, biträdande överläkare i neonatologi, Karolinska universitetssjukhuset, Baldvin Jonsson, överläkare i neonatologi, Karolinska universitetssjukhuset samt Kjell Nilsson, pensionerad överläkare i anestesi och intensivvård.

Priset, ett forskningsstipendium på 150 000 kronor, delas ut av regeringens nationella lifesciencesamordnare Jenni Nordborg på Sjukvårdens forskningsdag den 19 november.

Om Athenapriset

Bakom Athenapriset står Vinnova och Dagens Medicin tillsammans med LIF, Vetenskapsrådet, Forte, Swedish Medtech och Sveriges Kommuner och Landsting.

Ett tungt vägande kriterium för Athenapriset är att forskningen ska ha skett i nära samverkan mellan akademi, sjukvård och näringsliv. Övriga kriterier är medicinsk nytta, innovationshöjd, angelägenhetsgrad, vetenskaplig kvalitet och samhällsnytta.

På bilden ses Baldvin Jonsson och Snorri Donaldsson. Foto: Adam Wrafter, Bildbyrån.