Anders Blanck på DN Debatt: ”Regeringen måste snabbt ta fram en vaccinstrategi”

8 maj

I en debattartikel den 8 maj skriver LIFs vd Anders Blanck om det akuta behovet av en vaccinationsstrategi för att Sverige ska kunna få tillgång till vacciner mot coronaviruset.

Han skriver att den medicinska forskningen arbetar i rekordfart för att få fram ett coronavaccin vilket resulterat i att kliniska prövningar på människa inletts för sju olika vacciner. Nu ligger det globala fokuset på hur vacciner ska produceras och göras tillgängliga för länder och olika befolkningsgrupper.

Länder fokuserar på vaccin för den egna befolkningen

Här pågår olika internationella initiativ, processer och diskussioner och för Sveriges är det viktigt att de leder fram till något slags samförstånd eller överenskommelser. Det finns redan exempel på länder som fokuserar på att tillförsäkra sig vaccin för den egna befolkningen, på bekostnad av andra länder.

Nationell strategi för coronavaccinering

Det som står klart är att den globala kapaciteten för vaccintillverkning måste utökas. För Sveriges del behöver regeringen få en en nationell strategi för vaccinering mot coronaviruset på plats, exempelvis via ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten i samverkan med regionerna. Parallellt måste man satsa resurser på att göra Sverige till en mer aktiv part i alla internationella diskussioner och initiativ.

Läs hela artikeln på DN Debatt.