X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Två av tre nya läkemedel tillgängliga i Sverige

9 juli 2018

Konsultföretaget Quantify Research har på uppdrag av LIF analyserat tillgängligheten i Sverige till nya läkemedel. Enligt rapporten är cirka två tredjedelar av de nya läkemedlen tillgängliga.

Analysen bygger på de 143 nya läkemedel som godkändes av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA under åren 2014-2016. Av dessa betecknas 91 läkemedel som tillgängliga och 49 läkemedel som inte tillgängliga. Av de 49 som inte är tillgängliga är 30 inte direkt ersättningsbara och av dessa är cirka hälften tillgängliga i annat nordiskt land.

Läs rapporten: Access to new medicines in Sweden