X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lif söker en medicinsk rådgivare för policyarbete

12 januari

Tycker du att det skulle vara meningsfullt att använda din medicinska expertis för att skapa relationer med viktiga aktörer och utveckla ett långsiktigt högkvalitativt arbete? Vill du lyfta fram värdet av medicinska innovationer och bidra till Lifs roll som en relevant partner till det svenska hälso- och sjukvårdssystemet? Då har vi ett jobb för dig. Vi söker en medicinsk rådgivare för policyarbete på Lif.

Den medicinska rådgivaren ingår i policygruppen som ansvarar för omvärldsbevakning, policyutveckling, myndighetskontakter och påverkansarbete inom flera olika områden som t.ex. Market Access, Life Science, Digitalisering och Hälso- och sjukvårdssystemets utveckling.

Din framtida roll

Det är en delvis ny roll på Lif. Vår ingång är att den ska innefatta nedanstående och att du bidrar med dina idéer och tidigare erfarenheter för att mer i detalj forma och utveckla rollen.

  • Agera expert inom det medicinska området och bidra genom bland annat kvalitetssäkring.
  • Ansvara för Lifs löpande kontakter med organisationerna inom den svenska kunskapsstyrningen och följa utvecklingen av riktlinjer, vårdprogram, vårdförlopp och andra kunskapsstöd för att stödja medlemsföretagens möjlighet att bidra till kvalitet i kunskapsunderlagen. I detta sammanhang ansvara för Lifs remissvar i samverkan med kollegorna på Lifs kansli och arbetsgrupper med representanter från Lifs medlemsföretag.
  • Ansvara för Lifs Medicinska råd, Expertnätverket för cancer, och eventuellt andra terapigrupper med koppling till vår europeiska branshorganisation EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations).
  • Aktivt bidra genom att i samverkan med kommunikationsgruppen inom Lif ta initiativ och utveckla kommunikationsarbetet kring ”Forskningens Fantastiska Framsteg” och andra kommunikationsaktiviteter.
  • Aktivt bidra och stödja både i det interna och externa i arbetet med utvecklingen och implementeringen av den nationella Life Science-strategin och precisionsmedicin samt delta i praktiskt projektarbete i närliggande externa projekt och initiativ.
  • Ansvara för omvärldsanalys och framtidsspaning och delta i EFPIAs arbete med “Pipeline Review”.
  • Bidra till att öka kunskapen och kvaliteten internt i samråd med kollegorna på Lifs kansli inom det medicinska området med fokus på utveckling av nya läkemedelsbehandlingar.
  • Företräda och agera ambassadör för den forskande läkemedelsbranschen.
  • Hålla egna föreläsningar inom det medicinska området och delta på externa möten.
  • Bidra i samverkan i det interna utvecklingsarbetet.

Din bakgrund

Vi söker dig som är läkare med erfarenhet från att arbeta praktiskt inom svensk hälso- och sjukvård. Du kanske är eller har varit sakkunnig eller expert inom kliniska prövningar, nationella eller regionala vårdprogram eller liknande. Det är även en fördel om du har arbetat på exempelvis läkemedelsföretag, inom medicinteknik, bioteknik eller på myndighet. Du har kunskap om svensk hälso- och sjukvård, Life Science-sektorn, läkemedelsbranschens villkor och läkemedelsföretagens verksamhet och en förmåga att snabbt kunna sätta dig in i nya terapi- och sjukdomsområden.

Det är en fördel om du har erfarenhet av forskning och är disputerad inom ett relevant område, har kunskap om läkemedelsutveckling och dess berörda aktörer, organisationer samt regelverk. Även tidigare erfarenhet av att arbeta inom kunskapsstyrningen och erfarenheter av framtagande av riktlinjer är meriterande, liksom annan regional verksamhet.

Dina personliga egenskaper

Som person är du kvalitetsmedveten och arbetar noggrant mot en hög kvalitetsstandard.

Du är kommunikativ, talar och skriver klart och välformulerat på såväl svenska som engelska och dina skriftliga kunskaper inom det medicinska området är mycket goda. Att prata inför andra är något du trivs med och andra upplever dig som trygg och naturlig. Du har förmåga att framställa fakta och synpunkter på ett tydligt och övertygande sätt i syfte att påverka och att åstadkomma förändring.

Du är relationsskapande, utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang och är bra på att skapa kontakter och underhåller relationer. Din samarbetsförmåga är god och du relaterar till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt. Vi jobbar gärna i team och med en öppen och prestigelös inställning bidrar du till ett förtroendefullt och produktivt arbetsklimat.

Övrigt

Lifs kontor ligger på Sveavägen i Stockholm. Att träffas är viktigt för att utveckla verksamheten och tillsammans skapa en bra företagskultur samtidigt som det finns en flexibilitet i var arbetet bedrivs. Det finns möjlighet att delvis fortsatt jobba kliniskt.

Ansökan

Vi ser fram emot din ansökan och ditt personliga brev.

Notera att vi inte kan ta emot ansökningshandlingar via mail på grund av GDPR så ansök via den här länken.

Rekryteringen görs i samarbete med PharmaRelations. För mer information, kontakta Claire Wharton: claire.wharton@pharmarelations.se.