X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Vårdens Viktiga Vägval: Hur kan den psykiska ohälsan minska?

2 september 2021
Logo Vårdens Viktiga Vägval

Den ökade psykiska ohälsan är temat för höstens första Vårdens Viktiga Vägval den 8 september. Arbetet med att ta fram en nationell strategi pågår men vad görs mer? Hur går det med kunskapsstyrningen och hur kan forskningen stimuleras ytterligare?

Lif har denna gång bjudit in Ing-Marie Wieselgren, samordnare psykisk ohälsa, SKR; Lennart Lundin, vice ordförande Schizofreniförbundet; Jonas Eberhard, psykiater och vetenskaplig sekreterare, Svensk Psykiatrisk förening, samt Susanne Nordling, ordförande för psykiatriberedningen, region Stockholm för en diskussion om hur den psykiska hälsan ska kunna förbättras och ohälsan minskas.

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med ett tjugotal berörda myndigheter inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Men hur ser det ut idag? Hur kan den psykiatriska vårdens kompetensutveckling säkras och hur kommer införandet av mer personcentrerad vård påverka? Hur går det med kunskapsstyrningen och hur kan forskningen stimuleras ytterligare? Några regioner har etablerat forskningskluster inom den psykiatriska vården men har vi rätt förutsättningar för de kliniska prövningar som är grundläggande för att föra den psykiatriska vården framåt?

Leder samtalet gör Jonas Vikman, samhällspolitisk chef på Lif och Anders Åkesson, leg sjuksköterska och tidigare sjukvårdspolitisk talesperson för Miljöpartiet och regionråd i Region Skåne.

 

Datum: 8 september

Tid: 12.00–13.00

Plats: Digitalt möte

Anmäl dig till seminariet