X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

The Future of Swedish & Danish Life Science – är det precisionsmedicin?

31 augusti 2021
Frida Lundmark

För tionde gången arrangerar branschtidningen Life Science Sweden konferensen The Future of Swedish & Danish Life Science. Temat är precisionsmedicin. Från Lif deltar Frida Lundmark, expert inom Life Science.

Titeln på ditt seminarium är ”Accelerating implementation of precision medicine through partnerships and collaborations”, vad vill du att deltagarna ska ta med sig från det?

– Att precisionsmedicin är en systemfråga för såväl hälso- och sjukvård, forskning och inte minst företag inom Life Science-området. Implementeringen av precisionsmedicin är därför helt beroende av att olika aktörer samverkar och att vi tar ett gemensamt ansvar för såväl utveckling som införande.

Vilken typ av samarbeten krävs nationellt men också kanske nordiskt för att vi ska kunna öka tempot i implementeringen av precisionsmedicin inom svensk hälso- och sjukvård?

– Implementering av precisionsmedicin är en komplex utmaning och vi behöver få till samarbeten på olika nivåer och delar av systemet. Vi saknar exempelvis idag till stor del långsiktiga och strategiska partnerskap mellan hälso- och sjukvård, akademi och företag. För att accelerera implementeringstakten av precisionsmedicin vore det vara värdefullt att initiera och etablera den typen av partnerskap i Sverige.

– Vi behöver mer specifika samarbeten exempelvis inom kliniska läkemedelsprövningar, som utgör en viktig komponent inom precisionsmedicin, men vi behöver också få till mer utvecklade samarbeten med patientorganisationer och patientföreträdare.

Lif har tagit fram att antal prioriteringar och förslag för en accelererad implementering av precisionsmedicin, hur kommer ni att använda det underlaget under hösten?

– Vi ser våra prioriteringar som en utgångspunkt för Lifs fortsatta arbete i att bidra och stötta implementeringen av precisionsmedicin i hälso- och sjukvården. Prioriteringarna utgör också ett underlag för fortsatta dialoger med regioner, patientföreträdare och myndigheter.

– Precisionsmedicin är ett område som tangerar många av Lifs hjärtefrågor som hälsodata, kliniska läkemedelsprövningar och tillgång till läkemedel och genom prioriteringarna skapar vi en gemensam plattform.

– Det finns flera behandlingar inom precisionsmedicin redan nu och fler kommer. Så det är dags att gå till konkret handling i implementeringsarbetet och vi hoppas att våra förslag kan bidra till att omsätta strategi till verklighet så att fler patienter ska kunna ta del av de möjligheter till mer effektiv behandling som precisionsmedicin kan erbjuda.

Läs mer:

Lifs prioriteringar och förslag för en accelererad implementering av precisionsmedicin


Om seminariet

The Future of Swedish & Danish Life Science: Opportunities in finance, investments and precision medicine

Datum: 2 september 2021

Plats: Medicon Village, Lund

Läs mer och anmäl dig till seminariet på denna sida.

Foto på kontaktpersonen
Frida Lundmark Sakkunnig policy

Sakkunnig policy