X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Vårdens Viktiga Vägval #4: Hur kan prevention stärka folkhälsan och effektivisera sjukvården?

11 januari
Logotyp Vårdens viktiga vägval

Årets första Vårdens Viktiga Vägval – Lifs dialogseminarium om framtiden hälso- och sjukvård – handlar i januari om prevention. Kan vi genom mer prevention förbättra folkhälsan och samtidigt hushålla med hälso- och sjukvårdens resurser? Hur står det till med preventiva insatser inom vården idag och hur kan vi öka dem? Kommer utvecklingen av den nära vården stärka preventionen – kan vi lära något av covid-19?

Jonas Vikman, samhällspolitisk chef på Lif har tagit initiativet till Vårdens Viktiga Vägval och väljer bland annat vilka teman som ska avhandlas. Att prevention är temat för vårens första möte tycker han är logiskt.

– Vi har under det gångna årets pandemiutbrott sett hur vården har fått ställa om och prioritera covid-sjuka vilket innebär att andra sjukdomsområden fått stå tillbaka och en vårdskuld har byggts upp men vi har också sett hur olika grupper drabbats olika hårt av coronaviruset. Med ett utökat folkhälsoarbete kanske vi kan minska både trycket på sjukvården och ojämlikheten i hälsa mellan olika grupper i samhället.

Prevention handlar om att aktivt förhindra att sjukdom uppstår hos en frisk individ eller undvika att ett sjukdomstillstånd förvärras. Satsningar på prevention beräknas kunna ge stora vinster för såväl individen, vårdsystemet och samhället i stort. Trots detta är det endast en mycket liten del av vårdens resurser som satsas på preventiva åtgärder och de insatser som görs.

– Vi vet att förutsättningarna för hälsa ser olika ut i vårt samhälle. Behovet av samhällsinsatser för att öka den jämlika hälsan är fortsatt stort men trots det så används idag bara 3–4 procent av den offentliga hälso- och sjukvårdens budget till att förebygga att sjukdom uppstår.

Båda de nyligen avslutande statliga utredningarna om vårdens kunskapsstyrning och om den nära vården lyfter också vikten av prevention för att stärka folkhälsan och för att kunna använda sjukvårdens resurser på bästa sätt.

Men också sekundärprevention, att hindra att sjukdom och ohälsa förvärras är viktigt att lyfta fram säger Jonas Vikman.

– Som branschorganisation har vi i många olika remissvar påtalat läkemedels roll i det preventiva arbetet men också vikten av att patienternas engagemang tas tillvara, till exempel genom att individen kan få ta ett större eget ansvar och kunna bedriva mer egenvård med stöd från professionen.

Panel.png

Deltar i samtalet gör

  • Anna Bessö, avdelningschef, avdelningen för livsvillkor och levnadsvanor Folkhälsomyndigheten
  • Inger Ros, ordförande för Riksförbundet HjärtLung
  • Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård SKR
  • Lina Nordqvist, sjukvårdspolitisk talesperson för Liberalerna
  • Anders Blanck, vd Lif

Tid: 21 januari 2021, kl. 12.00-13.00

Anmälan

Direktlänk till seminariet.

Foto på kontaktpersonen
Jonas Vikman Samhällspolitisk chef

Samhällspolitiska kontakter

Expert vacciner

Ledamot i AESGP

Kontaktperson Riksdag/Regeringskansliet